doc truyen vu than vt truyen chu ebook prc download full

Vũ Thần

Hoàn thành 1358 Chương 568095 lượt đọc

reportcommentshare

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Thiên tài là như thế nào? Dù học tập chiến kỹ gì cũng có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, chỉ cần tu luyện công pháp mới là có thể sớm vượt qua cực hạn mà thăng cấp. Đó thật chính thiên tài. ..... Một thiên tài được sinh ra ngoài ý muốn!

Quyển 1: Hà Vị Thiên Tài? - Chương 1: Hạ Gia Lục TửChương 2: Hồ Trung Kỳ NgộChương 3: Thần Luyện Phong BaChương 4: Phỉ Dĩ Sở Tư Đích Tốc Độ Tu LuyệnChương 5: Đột Phá Đệ Lục TầngChương 6: Hồ HùngChương 7: Hồ Hùng (2)Chương 8: Chính Thính Vãn ThiệnChương 9: Tàng Thư CácChương 10: Kim Thủy Chiến KỹChương 11: Chiến Kỹ Điên Phong?Chương 12: Phụ Thân Phản GiaChương 13: Lục Tằng Bích ChướngChương 14: Nhận Bì ThuậtChương 15: Đệ Thất TầngChương 16: Thông Tập PhạmChương 17: Tùng Lâm Chi NgộChương 18: Đệ Nhất Thứ Bác SátChương 19: Tử Nhân TàiChương 20: Từ Gia BảoChương 21: Thuận Lợi Phản GiaChương 22: Từ Gia BảoChương 23: Từ Gia Bảo (2)Chương 24: Niên Sơ Giác KỹChương 25: Thủy Hỏa Tương KhắcChương 26: Thủy Kim Công PhápChương 27: Chiến Nhi Thắng ChiChương 28: Tọa Vị Biến HóaChương 29: Tiên Thiên Chiến KỹChương 30: Thực Thoại Thực ThuyếtChương 31: Đố Kỵ Chi TâmChương 32: Bát Tầng Điên PhongChương 33: Tấn Thăng Đệ Cửu TầngChương 34: Đại Thọ Trình GiaChương 35: Huyền ThànhChương 36: Lôi ĐàiChương 37: Kỹ Soa Nhất TrùChương 38: Không Trung Phi NhânChương 39: Ngờ Vực Vô Căn CứChương 40: Hạ ThọChương 41: Thọ YếnChương 42: Âm Thầm Giao DịchChương 43: Truy SátChương 44: Thiên Niên Huyết SâmChương 45: Từ Gia Kỳ CôngChương 46: Ngoại Lại Cường HàoChương 47: Hoàng Tước Tại HậuChương 48: Sai TrắcChương 49: Liên NhânChương 50: Phát Hiện Ngoài Ý Muốn