doc truyen truyen chu ebook prc download full

Vạn giới chi siêu phàm nhập thánh

Đang cập nhật 7 Chương 12108 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Xuyên qua vạn giới, siêu phàm nhập thánh.

Ngẫu nhiên đạt được xuyên qua các thế giới cơ hội giáp tiểu dễ, học võ thuật, tu tiên pháp……

Chung có một ngày, giáp tiểu dễ sừng sững với chư thiên phía trên, siêu phàm nhập thánh

5 chương truyện mới nhất