doc truyen tu vong tuan hoan tvth truyen chu ebook prc download full

Tử Vong Tuần Hoàn

Hoàn thành 50 Chương 23206 lượt đọc

reportcommentshare

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Truyện Tử Vong Tuần Hoàn kể về quy luật sống chống của tự nhiên... Thiết nghĩ chuyện sống và chết như một vòng khép kín của tạo hóa nhưng ở đây lại có một sự trùng hợp đến không ngờ... Truyện kể về một thanh niên TQ cùng với người bạn của mình là Xú Ngư, cùng trải qua những chuyện rùng mình đến rợn người... hãy cùng hai nhân vật trải qua những cảm giác đó.

Mời các bạn đón đọc Tử Vong Tuần Hoàn của tác giả Thiên Hạ Bá Xướng

Chương 1: Mưa To Gió LớnChương 2: Câu Chuyện Thứ Nhất Của A HàoChương 3: Câu Chuyện Thứ HaiChương 4: Câu Chuyện Thứ Ba (1)Chương 5: Câu Chuyện Thứ Ba (2)Chương 6: Câu Chuyện Thứ Ba (3)Chương 7: Câu Chuyện Thứ Ba (4)Chương 8: Câu Chuyện Thứ Ba (5)Chương 9: Câu Chuyện Thứ Ba (6)Chương 10: Câu Chuyện Thứ Ba (7)Chương 11: Câu Chuyện Thứ Ba (8)Chương 12: Câu Chuyện Thứ Ba (9)Chương 13: Câu Chuyện Thứ Ba (10)Chương 14: Câu Chuyện Thứ Ba (11)Chương 15: Câu Chuyện Thứ Ba (12)Chương 16: Câu Chuyện Thứ Ba (13)Chương 17: Câu Chuyện Thứ Ba (14)Chương 18: Câu Chuyện Thứ Tư (1)Chương 19: Câu Chuyện Thứ Tư (2)Chương 20: Câu Chuyện Thứ Tư (3)Chương 21: Câu Chuyện Thứ Tư (4)Chương 22: Câu Chuyện Thứ Tư (5)Chương 23: Câu Chuyện Thứ Tư (6)Chương 24: Câu Chuyện Thứ Tư (7)Chương 25: Câu Chuyện Thứ Tư (8)Chương 26: Câu Chuyện Thứ Tư (9)Chương 27: Câu Chuyện Thứ Tư (10)Chương 28: Câu Chuyện Thứ Tư (11)Chương 29: Câu Chuyện Thứ Tư (12)Chương 30: Câu Chuyện Thứ Tư (13)Chương 31: Câu Chuyện Thứ Tư (14)Chương 32: Câu Chuyện Thứ Tư (15)Chương 33: Câu Chuyện Thứ Tư (16)Chương 34: Câu Chuyện Thứ Tư (17)Chương 35: Câu Chuyện Thứ Tư (18)Chương 36: Câu Chuyện Thứ Tư (19)Chương 37: Câu Chuyện Thứ Tư (20)Chương 38: Câu Chuyện Thứ Tư (21)Chương 39: Câu Chuyện Thứ Tư (22)Chương 40: Câu Chuyện Thứ Tư (23)Chương 41: Câu Chuyện Thứ Tư (24)Chương 42: Câu Chuyện Thứ Tư (25)Chương 43: Câu Chuyện Thứ Năm (1)Chương 44: Câu Chuyện Thứ Năm (2)Chương 45: Câu Chuyện Thứ Năm (3)Chương 46: Câu Chuyện Thứ Năm (4)Chương 47: Câu Chuyện Thứ Năm (5)Chương 48: Câu Chuyện Thứ Năm (6)Chương 49: Câu Chuyện Thứ Năm (7)Chương 50: Kết Thúc