doc truyen trieu hoan than binh thtb truyen chu ebook prc download full

Chương 754: Gian hình vuông cuối cùng (hạ).Chương 755: Ngươi cũng là binh linh của ta.Chương 756: Ngươi cũng là binh linh của ta (hạ).Chương 757: Hơi thở chỉ Đế Long tộc mới có.Chương 758: Chỉ số tình cảm của đoàn tạo sư.Chương 759: Chỉ số tình cảm của đoàn tạo sư (hạ).Chương 760: Ta họ Vu.Chương 761: Phóng thích đi.Chương 762: Thần binh Vu Nhai.Chương 763: Thần binh Vu Nhai (hạ).Chương 764: Ta thật sự rất mắc tiểu.Chương 765: Tư Mã đi theo.Chương 766: Nhậu tưng bừng đi, chiến sĩ Bắc Đầu.Chương 767: Nhậu tưng bừng đi, chiến sĩ Bắc Đầu (hạ).Chương 768: Song huyền binh giả.Chương 769: Cuốn xéo đi, ôn thần.Chương 770: Cuốn xéo đi, ôn thần (hạ).Chương 771: Dạ Tình quyết ý.Chương 772: Phải có trái tim nghịch thiên.Chương 773: Phải có trái tim nghịch thiên (hạ).Chương 774: Thanh kỳ hồ vĩ thú.Chương 775: Xông!Chương 776: Cướp.Chương 777: Cướp (hạ).Chương 778: Bấy nhiêu thời gian đã đủ.Chương 779: Hủy.Chương 780: Hủy (hạ).Chương 781: Không thể rời đi.Chương 782: Từ đâu chui ra?Chương 783: Từ đâu chui ra (hạ)?Chương 784: Công hội lữ giả.Chương 785: Chôn cùng.Chương 786: Kéo đại nghĩa, giơ cờ lớn.Chương 787: Kéo đại nghĩa, giơ cờ lớn (hạ).Chương 788: Xem hắn bái ai làm sư phụ.Chương 789: Gia chủ, xin người giúp đỡ.Chương 790: Gia chủ, xin người giúp đỡ.Chương 791: Đi vào bách tộc loạn địa.Chương 792: Đi vào bách tộc loạn địa (hạ).Chương 793: Thú Đằng tộc.Chương 794: Có nhân loại.Chương 795: Nội ứng.Chương 796: Nội ứng (hạ).Chương 797: Điều nghiên.Chương 798: Đã đến đây một lần.Chương 799: Từ lúc bắt đầu đã phát hiện.Chương 800: Từ lúc bắt đầu đã phát hiện (hạ).Chương 801: Hơi thở sự sống.Chương 802: Nữ vương Tinh linh.Chương 803: Nữ vương Tinh linh (hạ).

Triệu Hoán Thần Binh

Hoàn thành 1991 Chương 782042 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: