doc truyen trieu hoan than binh thtb truyen chu ebook prc download full

Chương 704: Siêu tổ hợp (hạ).Chương 705: Ta bị bệnh.Chương 706: Đại Địa chi thuẫn.Chương 707: Đại Địa chi thuẫn (hạ).Chương 708: Mục tiêu sau này, thần binh.Chương 709: Địa binh sư thật yếu.Chương 710: Ngươi có biết tội?Chương 711: Ngươi có biết tội (hạ)?Chương 712: Ai cùng đừng hòng giành được.Chương 713: Ai cùng đừng hòng giành được (hạ).Chương 714: Đang làm cái quỷ gì?Chương 715: Đang làm cái quỷ gì (hạ)?Chương 716: Không sai, chính là ta giết.Chương 717: Muốn ta tham gia? Hãy xin lỗi đã.Chương 718: Muốn ta tham gia? Hãy xin lỗi đã (hạ).Chương 719: Bạo phát, hai mươi phút.Chương 720: Huyền Binh đại đế.Chương 721: Huyền Binh đại đế (hạ).Chương 722: Quy tắc cuối cùng.Chương 723: Có giỏi thì chúng ta so tài rèn.Chương 724: Điều kiện, Liễu Mị Nhi.Chương 725: Điều kiện, Liễu Mị Nhi (hạ).Chương 726: Lại đến một lần nữa.Chương 727: Lại đến một lần nữa (hạ).Chương 728: Rốt cuộc để ta gặp phải?Chương 729: Đánh xoay vòng.Chương 730: Ta chính là sư phụ của bọn họ.Chương 731: Ta chính là sư phụ của bọn họ (hạ).Chương 732: Huyền binh chứa sự sống.Chương 733: Huyền binh chứa sự sống (hạ).Chương 734: Giẫm đạp Quan Vân Liên.Chương 735: Hợp tác? Ngươi cũng xứng?Chương 736: Miên hoa cùng kích kỹ.Chương 737: Miên hoa cùng kích kỹ (hạ).Chương 738: Huyền khí thành nổ.Chương 739: Đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu suy đoán.Chương 740: Đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu suy đoán (hạ).Chương 741: Hắn không được.Chương 742: Cuộc quyết đấu khiêm khắc.Chương 743: Cuộc quyết đấu khiêm khắc (hạ).Chương 744: Điện chủ quyết định.Chương 745: Tên bay đầy trời.Chương 746: Tên bay đầy trời (hạ).Chương 747: Khói nhẹ biến đổi.Chương 748: Lớn lên đi.Chương 749: Cái gọi là mệnh luân.Chương 750: Cái gọi là mệnh luân (hạ).Chương 751: Con người này thật không văn hóa.Chương 752: Con người này thật không văn hóa (hạ).Chương 753: Ý chí và lời hứa của ta.

Triệu Hoán Thần Binh

Hoàn thành 1991 Chương 870769 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: