settingsshare

Toàn Cầu Cao Võ Chương 39: Cơ bản tu luyện pháp

Trong phòng, Phương Bình đóng chặt cửa phòng.

Trên bàn sách, trải ra bày đặt sáu, bảy bản thư tịch ——

(Cơ sở tu luyện pháp (bắt buộc) )

(Thung công mười sáu thức (bắt buộc) )

(Cơ sở quyền pháp (chọn môn học) )

(Cơ sở thối công (chọn môn học) )

(Vũ khí lạnh đại cương (chọn môn học) )

...

Phương Bình không vội vã nhìn những khác, đầu tiên cầm lấy chính là (cơ sở tu luyện pháp).

Cùng bình thường sách giáo khoa không xê xích bao nhiêu, độ dày cũng gần như, hoàn toàn không phải Phương Bình tưởng tượng mỏng manh sách nhỏ.

Mở ra sách vở, đầu tiên đập vào mi mắt, chính là trang tên sách một hàng chữ nhỏ ——

Võ giả, dám đi trước người!

...

đọc truyện với http://Truyencuatui.net
Trang tên sách chữ nhỏ, Phương Bình không đi lưu ý, tiếp tục lật xem ra.

(Cơ sở tu luyện pháp) tấm thứ nhất chính tờ, chính là một bộ tỉ mỉ thân thể xương cốt đồ.

Người lớn xương cốt, tổng cộng do 206 khối xương cốt tạo thành.

Mà này 206 khối xương cốt, lại chia làm xương sọ, xương sống, xương tứ chi 3 phần lớn.

Trong đó xương sọ 29 khối, xương sống 51 khối, xương tứ chi 126 khối.

Nhân thể, lấy xương cốt làm trụ cột, huyết nhục, kinh mạch, nội phủ những này là phụ, do đó cấu tạo làm ra một bộ hoàn chỉnh thân thể cơ cấu.

Võ giả, khí huyết cùng xương cốt hỗ trợ lẫn nhau.

Quang khí huyết mạnh mẽ, xương cốt không đủ cứng rắn, một trận chiến đấu xuống, nhân thể liền đến tan vỡ.

Đồng dạng, chỉ là xương cốt mạnh mẽ, khí huyết không mạnh, xương cốt mạnh mẽ cũng chỉ là bèo không rễ, bạo phát không đủ, không thể tiếp tục được nữa.

Muốn trở thành chính thức võ giả, đầu tiên, khí huyết phải cường đại hơn, đủ để uẩn nhưỡng nhân thể xương cốt huyết nhục.

Người bình thường, lấy 150 tạp vì thân thể cực hạn chịu đựng.

150 tạp trở lên, cần càng mạnh mẽ thể phách đi gánh chịu.

Sở dĩ, trong tình huống bình thường, khí huyết đạt đến 150 tạp, toàn thân 206 khối xương cốt bước đầu rèn luyện đến có thể chịu đựng 150 tạp khí huyết bạo phát.

Lúc này, người bình thường là có thể lựa chọn đột phá, trở thành chính thức võ giả rồi.

“150 tạp khí huyết, xương cốt bước đầu rèn luyện, đột phá võ giả...”

Phương Bình vừa xem sách bản giảng giải, vừa gật đầu.

Rất nhanh, Phương Bình lại nhìn thấy trang sách bên trong viết tay chữ viết.

Những tài liệu giảng dạy này, đều là Vương Kim Dương bản thân, hắn ở khi đi học, cũng đã làm cá nhân chú giải.

"150 tạp khí huyết, chỉ là đại chúng tiêu chuẩn.

Không phải võ giả, lấy đột phá nhân thể cực hạn vì mục tiêu, cái gì là cực hạn?

Mãi đến tận thăng không thể thăng, bổ không thể bổ, khí huyết thật lâu đình trệ, có trượt xu thế, vô pháp cố bản, đây mới là cực hạn! Chưa đạt cực hạn lựa chọn đột phá, lãng phí thiên tư, phai mờ mọi người, ở hàng ngũ võ giả, không hề xuất chúng chỗ..."

Phương Bình không biết đây là Vương Kim Dương chính mình cách nói, vẫn là chỉ đạo lão sư cách nói.

Dựa theo Vương Kim Dương lời nói tới nói, 150 tạp khí huyết, mặc dù là không phải võ giả đột phá tuyến, có thể dù cho đột phá, cũng rất bình thường.

Phương Bình châm chước chốc lát, cảm thấy quay đầu lại có cơ hội lại hỏi hỏi nhìn.

Hắn Phương Bình dù cho trở thành võ giả, cũng không phải trở thành loại kia yếu nhất, mỗi lần đều bị cùng cấp treo lên đánh, không ném nổi người này.

Trừ bỏ khí huyết, mặt khác chính là tôi cốt.

Không phải võ giả, tôi cốt yêu cầu không cao, chỉ cần có thể thỏa mãn khí huyết bạo phát đã đủ rồi.

Mà chờ không phải võ giả chính thức đột phá nhất phẩm, lúc này, võ giả liền bắt đầu truy cầu lực sát thương.

Một, hai phẩm võ giả, rèn luyện xương tứ chi.

Nhất phẩm võ giả, có thể rèn luyện chi trên cốt, hoặc là chi dưới cốt, này cũng có thể, tiểu phương hướng không giống mà thôi.

Bất luận là chi trên cốt rèn luyện, vẫn là chi dưới cốt rèn luyện, rèn luyện hoàn thành, lúc này võ giả đều có rồi không kém đơn thể lực sát thương.

Cốt cứng như sắt, khí huyết như cầu vồng, bộc phát ra, tay chân có thể so với vũ khí lạnh.

Lúc này võ giả, một mình đấu người bình thường, một quyền một cước đánh chết người, đều là dễ dàng tầm thường.

Nếu như lựa chọn trước tiên rèn luyện chi trên cốt, chi trên cốt tổng cộng 64 khối xương.

Hoàn thành rèn luyện, hai tay hai tay cũng có thể làm dao bầu đến dùng, uy lực cực cường.

Mà hoàn thành rồi chi trên cốt rèn luyện, khí huyết đạt đến tiêu chuẩn, liền có thể đột phá nhị phẩm, bắt đầu rèn luyện chi dưới cốt 62 khối xương cốt.

Đồng dạng, trước tiên rèn luyện chi dưới cốt, nhị phẩm sau liền muốn rèn luyện chi trên cốt.

Trong sách còn nói, tuyệt đối đừng tự tìm phiền phức, chỉ rèn luyện một bên xương cốt.

Có học sinh, nảy sinh ý nghĩ bất chợt, xương tứ chi rèn luyện không phân trước sau, cái kia rèn luyện một tay một chân làm sao?

Loại người này không phải là không có, cuối cùng có chút người một đời dừng lại ở nhất phẩm, đợi được khí huyết trượt thời điểm, cùng dị dạng người không khác biệt.

Tiền bối lấy huyết giáo huấn nói cho mọi người, nếu không chuyên tâm chi trên cốt, nếu không chuyên tâm chi dưới cốt.

Nhị phẩm võ giả đỉnh cao, như Hoàng Bân loại người này, đã hoàn thành rồi xương tứ chi rèn luyện.

Lúc này Hoàng Bân, nếu như không bị Phương Bình tính kế, tay chân cũng có thể làm binh khí, một cước đá chết Phương Bình hầu như không độ khó.

Lúc đó Phương Bình dùng mộc côn chém vào Hoàng Bân, Hoàng Bân tay chân tình huống vô lực dưới, y nguyên một quyền đánh gãy mộc côn.

Sau đó, Phương Bình đem Hoàng Bân đánh ngất, một mặt là mê dược hiệu quả, một mặt lại là Hoàng Bân đầu cùng lồng ngực gặp đòn nghiêm trọng.

Mà xương tứ chi, Phương Bình dù cho chém vào rất nhiều lần, Hoàng Bân tay chân cũng không xuất hiện gãy xương dấu hiệu.

Hoàn thành rồi xương tứ chi rèn luyện, tam phẩm võ giả, lấy rèn luyện xương sống làm chủ.

Tam phẩm võ giả đỉnh cao, đã có can đảm chính diện chống lại vũ khí nóng, chỉ bảo vệ đại não chỗ yếu.

Tuy rằng viên đạn vào thể, y nguyên phải bị thương, có thể rất ít sẽ xuất hiện vết thương trí mạng, còn có thể duy trì sức chiến đấu.

Đương nhiên, một thương bắn trúng đầu, cũng phải ngỏm củ tỏi.

Có vận khí không tốt, xuyên thấu qua xương cốt khe hở bị bắn trúng nội phủ chỗ yếu, vậy cũng đến chết.

Bất quá tương đối, tam phẩm võ giả, so với một, hai phẩm võ giả sức phòng ngự mạnh hơn nhiều, phòng ngự mặt cũng lớn hơn nhiều.

Dưới tam phẩm võ giả, lấy rèn luyện xương tứ chi cùng xương sống vì mục tiêu.

Cho tới xương sọ, quá mức nguy hiểm, trên sách cũng không nói khi nào thì bắt đầu rèn luyện.

Liên quan với tam phẩm trở lên cảnh giới tu luyện, trên sách cũng không giới thiệu, (cơ sở tu luyện pháp) chính là trở xuống tam phẩm tu luyện làm chủ.

...

Sách vở không tệ, Phương Bình nhìn thời gian rất lâu, cũng không xem xong.

Nhưng phía sau nội dung chủ yếu, đều là giới thiệu xương tứ chi cùng xương sống rèn luyện, cùng Phương Bình quan hệ không lớn.

Hiện tại Phương Bình, chỉ cần hiểu rõ phía trước nội dung liền được.

Tăng trưởng khí huyết, tôi cốt, đột phá võ giả!

(Cơ sở tu luyện pháp) ở trong có một phần (rèn luyện pháp), chính là vì Phương Bình những này không phải võ giả chuẩn bị.

Khí huyết đạt đến 110 tạp, là có thể tu luyện (rèn luyện pháp), rèn luyện khí huyết cùng xương cốt.

Không phải võ giả khí huyết khó có thể tăng cường, chính là ở khí huyết phù phiếm, xem ra viên mãn hồn nhuận, tăng không thể tăng.

Mà (rèn luyện pháp) trong đó một cái công hiệu, chính là ở áp súc khí huyết.

Nguyên bản cùng bọt biển đồng dạng khí huyết, có thể tiến hành áp súc, để thân thể chịu đựng càng mạnh hơn khí huyết.

Khí huyết áp súc đồng thời, giội rửa nhân thể bề ngoài xương cốt, để xương cốt hấp thu khí huyết, lớn mạnh xương cốt cường độ.

Lúc này, không cần cấp độ sâu xương cốt rèn luyện.

Làm ngươi khí huyết cùng xương cốt cường độ, đều cảm giác đến không cách nào tăng trưởng, lúc này là có thể cân nhắc đột phá võ giả rồi.

Bất quá loại này đột phá, nguy hiểm cũng khá lớn.

Có chút người tự cho là mình đã đạt đến cực hạn, xương cốt cường độ đủ để chịu đựng khí huyết xung kích.

Trên thực tế, nhưng là không thể đánh bóng êm dịu, đột phá thời điểm, nếu không khí huyết không đủ, khó có thể xung kích bình cảnh.

Nếu không khí huyết lực xung kích vượt qua xương cốt sức chịu đựng, lúc này, mới thật sự là nguy hiểm, hàng năm bạo thể xong đời không phải là không có.

“(Rèn luyện pháp) phối hợp thung công, có thể càng hữu hiệu rèn luyện xương cốt...”

Nhìn thấy (rèn luyện pháp) giới thiệu cách nói, Phương Bình lại cầm lấy một bản khác môn bắt buộc —— (thung công mười sáu thức).

Quyển sách này, nói chính là trạm thung phương thức.

Trạm thung chia rất nhiều loại, trong sách liệt kê trước mặt nhất là thường dùng 16 loại trạm thung công.

Nhiều năm thí nghiệm xuống, này 16 loại hiệu quả có thể không phải tốt nhất, nhưng là ổn nhất, cũng là dễ luyện nhất.

Có thung công, hiệu quả ngược lại không tệ, có thể rất khó nhập môn.

Chỉ là nhập môn, ngắn ba năm rưỡi, dài mười năm tám năm.

Cuối cùng hiệu quả liền là so với cái khác thung công muốn tốt, có thể ngươi mười năm tám năm luyện tập, người khác đều tam tứ phẩm, ngươi còn đi vào võ đạo, luyện cũng trắng luyện.

Phương Bình không nhìn kỹ, đơn giản nhìn một chút 16 loại trạm thung tên gọi.

Vô Cực Thung, Hồn Viên Thung, Tam Thể Thức, Mã Bộ Thung...

Mỗi loại thung pháp, đều có tỉ mỉ giới thiệu, cơ sở phương thức rèn luyện, bao quát hình vẽ giảng giải, nội dung đại cương.

16 loại thung công, có thể lựa chọn một loại, lẫn nhau chênh lệch không phải quá lớn, điểm chú trọng phương diện có chút khác nhau.

Có chú trọng chi dưới, có chú trọng chi trên, cũng có đều luyện, bất quá hiệu quả phải kém điểm, tốn thời gian muốn dài một chút.

...

Giản yếu nhìn một lần, Phương Bình không lại tiếp tục đọc sách.

Nhắm mắt trầm ngâm chốc lát, Phương Bình nhẹ giọng nói: " (Rèn luyện pháp) + thung công + dược bổ, đây chính là bình thường không phải võ giả bao quát võ giả chủ yếu phương thức tu luyện.

Không phải võ giả, không cần cân nhắc thực chiến.

Thực chiến chương trình học, chờ trở thành chính thức võ giả mới sẽ giảng dạy, bao quát quyền pháp, thối công, vũ khí lạnh...

Những này có thể tùy ý chọn."

" (Rèn luyện pháp) không chọn, thung công lời nói, có thể chọn một loại cùng đến tiếp sau có quan hệ.

Nhất phẩm cảnh là rèn luyện chi trên vẫn là chi dưới, lúc này lựa chọn thung công không giống, ở nhất phẩm cảnh tiến độ liền có thể xuất hiện chênh lệch.

Mục đích của ta là tôi cốt, khí huyết ta cũng không cần quan tâm.

Mà tôi cốt, lấy tiêu hao khí huyết làm chủ, uẩn nhưỡng xương cốt."

“Nói như vậy...”

Phương Bình con mắt bỗng nhiên có chút toả sáng, người thường tôi cốt, bởi vì khí huyết không đủ, rất khó trong thời gian ngắn ra hiệu quả.

Dù cho uống thuốc bổ sung khí huyết, có thể ăn dược, dược phẩm cũng có tiêu hóa kỳ, dung hợp kỳ.

Một viên Khí huyết đan ăn đi, trong tình huống bình thường, người bình thường cần tiêu hao nửa tháng trở lên mới có thể hấp thu tiêu hóa.

Ăn nhiều, còn dễ dàng xuất hiện kháng tính.

Có thể đó là người thường!

"Hệ thống mỗi lần cho ta bổ sung khí huyết, đều phảng phất bỗng dưng tăng cường, cùng ta nguyên bản khí huyết hòa làm một thể.

Này có phải là đại biểu, ta tôi cốt, có thể không cần cân nhắc khí huyết bổ sung vấn đề?

Một khi khí huyết không đủ, lập tức tiến hành khí huyết tăng lên.

Rất nhiều người tôi cốt một quan, ngắn thì ba tháng, lâu là ba năm rưỡi.

Nếu như ta ngày đêm rèn luyện, không cần cân nhắc khí huyết bổ sung, có thể không trong thời gian rất ngắn hoàn thành tôi cốt một quan?"

“Khí huyết không cần cân nhắc, tôi cốt có thể gia tốc, chỉ cần thể phách đạt đến tiêu chuẩn...”

Phương Bình con mắt sáng như tuyết, có thể, ý nghĩ của chính mình đều là khả thi!

Thật muốn như vậy, nói không chắc chính mình rất nhanh liền có thể đột phá võ giả!

Mà xuống tam phẩm võ giả, đều lấy tôi cốt làm chủ, có phải là mang ý nghĩa, chính mình kế tiếp lại có thể như vậy tiến hành.

Lấy tốc độ nhanh nhất, hoàn thành xương tứ chi cùng xương sống rèn luyện?

“Có thể, có thể thử xem!”

Đã đạt đến 120 tạp khí huyết trở lên Phương Bình, hiện tại liền có tư cách công pháp tu luyện.

Trong lòng nổi lên ý tưởng này, Phương Bình có chút ngồi không yên rồi.


Giao diện cho điện thoại

Ngào tạo:
Cập nhật:

Chia sẻ