doc truyen toan bo lich su tranh ba tblstb truyen chu ebook prc download full

Toàn Bộ Lịch Sử Tranh Bá
Toàn Bộ Lịch Sử Tranh Bá

Toàn Bộ Lịch Sử Tranh Bá

Tác giả: Tửu Trì TúyThể loại: Lịch Sử, Thiết HuyếtNguồn: http://truyencv.com/

Đang cập nhật Convert 371 Chương 2112 lượt đọc

reportcommentshare

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Mảnh này mênh mông đại thế thượng tướng tinh óng ánh, quần anh tập trung.

Mãnh tướng có thể lấy một địch vạn, thiên quân ích dịch.

Thống soái có thể trù tính chung bố trận, đoán tạo Quân Hồn.

Mưu sĩ có hô phong hoán vũ, tá trợ đại thế.

Văn thần cũng yên ổn một phương, mưa thuận gió hòa.

Chiến Quốc quần hùng, Hán Sơ Tam Kiệt, Vân Thai Nhị Thập Bát Tướng, Ngũ Hổ thượng tướng, Tứ Mãnh Bát Đại Chuy, Khai Tùy Cửu Lão, Tùy Đường 18 hảo hán, Lăng Yên Các 24 công thần, Lương Sơn 108 vị tướng, Đại Minh Khai Quốc Lục Công Tước...

Phương Mục thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, phát hiện bên người có rất nhiều nghe nhiều nên thuộc tên.

Ông nội ta là Phương Tịch, cha ta là Phương Thiên Định, bọn họ đã ở bồi dưỡng tư binh.

Định càn khôn, đúc Thánh Triều, từ soán Tống bắt đầu.

Tửu Trì Túy thì chắc anh em không lạ nữa

Siêu hố

Chương 1: Giang Nam Phương giaChương 2: Lén lút 1 cái so với 1 cái caoChương 3: Bảo Quang Như LaiChương 4: Đỗ Vi phi đaoChương 5: Nam Ly Đại Tướng Quân Thạch Bảo tấu lênChương 6: Hỗ 3 nươngChương 7: Đến thành An HuyềnChương 8: Vương Minh mệnh sốChương 9: Thiếu niên Nhạc PhiChương 10: Luyện Khí Hóa ThầnChương 11: Cửu Văn LongChương 12: Trong kinh giáo đầu Vương TiếnChương 13: Thiếu Hoa SơnChương 14: Long bắt hổChương 15: Thần Cơ Quân SưChương 16: Hoa Âm huyện đột kíchChương 17: Huyện binhChương 18: Huy Tông dã vọng, quốc vận tan vỡChương 19: Ma Tinh câu chuyệnChương 20: Có thể bị lược đoạt thiên phúChương 21: Thu phục Sử TiếnChương 22: Kim Lão Hán mưu đồChương 23: Phật pháp tinh thâm Lỗ Trí ThâmChương 24: Lỗ Trí Thâm nổi giận chém Tiểu Bá VươngChương 25: Dã Trư LâmChương 26: Thạch Bảo chung thân đại sựChương 27: Thiết bổng Loan Đình NgọcChương 28: Thu phục Lỗ Trí ThâmChương 29: Trầm Sa BangChương 30: Cảnh cáoChương 31: Kế vị nhân tuyểnChương 32: Lương Sơn tặcChương 33: 6 tặc đứng đầuChương 34: Lập chiếu thưChương 35: Triệu Cát lời khuyênChương 36: Triều Cái ngươi hố chết taChương 37: Lương Sơn đổi chủChương 38: Nhập Vân LongChương 39: Cảnh giới cao hơn đèn sángChương 40: Bắt cóc Nhạc PhiChương 41: Thiên tử băng hàChương 42: Mưu đồChương 43: Thiên hạ đại loạnChương 44: Nằm cụcChương 45: Mã Đạp Liên DoanhChương 46: Chém soáiChương 47: Kiểm kê chiến côngChương 48: Dương Cốc huyệnChương 49: 2 lang quy tâmChương 50: Chủ động đến cửa mãnh tướng