doc truyen tinh than bien ttb truyen chu ebook prc download full

Tinh Thần Biến

Hoàn thành 671 Chương 659445 lượt đọc

reportcommentshare

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Đây là bộ truyện liên tục đứng hạng 2 trên top 10 truyện hay nhất năm 2007 của Bạch Mã Thư Viện, gần đây lại soán ngôi của Thần Mộ để đứng hạng 1.

Tinh Thần Biến là một tiểu thuyết võ hiệp có nội dung về một câu Truyện Tiên Hiệp hoành tráng kể về người thanh niên Tần Vũ gian khổ tu luyện, vượt hết khó khăn này đến nguy hiểm khác để lên Thần Giới tìm người yêu.

- Tần Vũ đã gặp duyên kỳ ngộ học được Tinh Thần Biến công pháp của Lôi Vệ, gian khổ tu luyện để làm cho người thân mình an toàn, nhờ sự giúp sức của Lan thúc và Nghịch Ương tiên đế để phi thăng lên tiên giới và thần giới, nhưng rồi tại thần giới tranh đấu với cả nhà thần vương của Lôi Phạt thành và Lôi Phạt thiên tôn, cuối cùng nhờ sự giúp sức của Lôi Mông phát triển lên, sau này đã sáng tạo ra Tần Mông vũ trụ của riêng mình.

- Truyện Tinh Thần Biến mang đậm sắc thái tiên, thần, lấy tinh thần dũng cảm vượt khó khăn, cố gắng đến cực hạn của bản thân nhân vật chính để đi tìm được tình yêu của mình.

Chương 01: Tần VũChương 02: Quyết TâmChương 03: Dạ ĐàmChương 04: Phụ TửChương 05: Tu Luyện Công Pháp Bí TàngChương 06: Duy Nhất Đích Tuyển TrạchChương 07: Trạch SưChương 08: Triệu Vân HưngChương 09: Tinh TúyChương 10: Cực Hạn Huấn Luyện (1)Chương 11: Cực Hạn Huấn Luyện (2)Chương 12: Thự Quang (1)Chương 13: Thự Quang (2)Chương 14: Cực Tốc Thuế Biến (1)Chương 15: Cực Tốc Thuế Biến (2)Chương 16: Cực Tốc Thuế Biến (3)Chương 17: Ngư Trường KiếmChương 18: Nhất Nộ Sát Nhân (1)Chương 19: Nhất Nộ Sát Nhân (2)Chương 20: Sinh Tử (1)Chương 21: Sinh Tử (2)Chương 22: Sinh Tử (3)Chương 23: Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (1)Chương 24: Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (2)Chương 25: Bí Mật (1)Chương 26: Bí Mật (2)Chương 27: Lưu Tinh Lệ (1)Chương 28: Lưu Tinh Lệ (2)Chương 29: Nhất Phi Trùng Thiên (1)Chương 30: Nhất Phi Trùng Thiên (2)Chương 31: Thạch Trung Thạch (1)Chương 32: Thạch Trung Thạch (2)Chương 33: Luyện Khí Tông Sư (1)Chương 34: Luyện Khí Tông Sư (2)Chương 35: Luyện Khí Tông Sư (3)Chương 36: Tu Chân Giới (1)Chương 37: Tu Chân Giới (2)Chương 38: Tu Chân Giới (3)Chương 39: Tam Pho ĐồChương 40: Mưu Toán (1)Chương 41: Mưu Toán (2)Chương 42: Linh Khí Thành (1)Chương 43: Linh Khí Thành (2)Chương 44: Kim Bài Nhiệm Vụ (1)Chương 45: Kim Bài Nhiệm Vụ (2)Chương 46: Lưu Tinh Chi DanhChương 47: Đệ Nhất Khối Thông Thiên Đồ (1)Chương 48: Đệ Nhất Khối Thông Thiên Đồ (2)Chương 49: Tình Thiên Phích Lịch (1)Chương 50: Tình Thiên Phích Lịch (2)