doc truyen thuong thien ba huyet ttph truyen chu ebook prc download full

Thương Thiên Phách Huyết

Hoàn thành 414 Chương 89500 lượt đọc

reportcommentshare

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Một giọt ma huyết truyền thừa, tạo nên những thiết huyết cương thi chiến sĩ.

Truyền thuyết về một tiểu binh trở thành đại đế, một bộ truyền kỳ thần bí đầy máu lửa.

Một vị quân sư thần kỳ tính cách ti tiện nhưng tài ba lỗi lạc, một câu chuyện giết chóc vô tình tạo nên thần thoại.

Ở thời đại gió lửa phong vân tung hoành, thời thế tạo anh hùng, là một bộ sử thi truyền kỳ được viết lên bằng máu.