doc truyen thuong khung chi thuong tkct truyen chu ebook prc download full

Thương Khung Chi Thượng
Thương Khung Chi Thượng

Thương Khung Chi Thượng

Tác giả: Thạch Tam Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn Nguồn: http://truyencv.com/

Đang cập nhật Convert 924 Chương 48072 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Đọc sách thánh hiền, nắm giết người niệm! Đế quốc ánh tàn, tu sĩ trấn quốc.

Ma hỏa ban thánh chỉ, thần vật tạo Luân Hồi!

Cảnh giới: Đốt huyệt, mạch hà, tri mệnh, minh kiến, mệnh thông (thiên tôn), huyền thông, thiên thông.

Chương 1: Tái Bắc thần dị (thượng)Chương 2: Tái Bắc thần dị (trung)Chương 3: Tái Bắc thần dị (hạ)Chương 4: Chu thiên tiền cổ (thượng)!Chương 5: Chu thiên tiền cổ (trung)Chương 6: Chu thiên tiền cổ (hạ)Chương 7: Thánh chỉ đến! (Thượng)Chương 8: Thánh chỉ đến! (Trung)Chương 9: Thánh chỉ đến! (Hạ)Chương 10: Thần Tẫn sơn tuyệt vực (thượng)Chương 11: Thần Tẫn sơn tuyệt vực (trung)Chương 12: Thần Tẫn sơn tuyệt vực (hạ)Chương 13: Không thể tả 1 kích (thượng)Chương 14: Không thể tả 1 kích (trung)Chương 15: Không thể tả 1 kích (hạ)Chương 16: Yêu tộc lang kỵ (thượng)Chương 17: Yêu tộc lang kỵ (trung)Chương 18: Yêu tộc lang kỵ (hạ)Chương 19: Thân hãm tuyệt cảnh (thượng)Chương 20: Thân hãm tuyệt cảnh (trung)Chương 21: Thân hãm tuyệt cảnh (hạ)Chương 22: Đạo Vận Vi Lan (thượng)Chương 23: Đạo Vận Vi Lan (trung)Chương 24: Đạo Vận Vi Lan (hạ)Chương 25: Binh có sói tính (thượng)Chương 26: Binh có sói tính (trung)Chương 27: Binh có sói tính (hạ)Chương 28: Khâm sai Thôn Thiên (thượng)Chương 29: Khâm sai Thôn Thiên (trung)Chương 30: Khâm sai Thôn Thiên (hạ)Chương 31: Hoang Cốt thảo nguyên (thượng)Chương 32: Hoang Cốt thảo nguyên (trung)Chương 33: Hoang Cốt thảo nguyên (hạ)Chương 34: Khôn cùng trùng sông (thượng)Chương 35: Khôn cùng trùng sông (trung)Chương 36: Khôn cùng trùng sông (hạ)Chương 37: Thiên Nhãn yêu (thượng)Chương 38: Thiên nhãn yêu (trung)!Chương 39: Thiên Nhãn yêu (hạ)Chương 40: Tuần tra ban đêm quỷ binh (thượng) phiếu!Chương 41: Tuần tra ban đêm quỷ binh (trung)Chương 42: Tuần tra ban đêm quỷ binh (hạ)Chương 43: Thiên binh phi hổ trận (thượng)!Chương 44: Thiên binh phi hổ trận (trung)!Chương 45: Thiên binh phi hổ trận (hạ)Chương 46: Yêu Hoàng Chi Lân (thượng)Chương 47: Yêu Hoàng Chi Lân (trung)Chương 48: Yêu Hoàng Chi Lân (hạ)Chương 49: Bên trong thần mộ phần (thượng)Chương 50: 0 bên trong thần mộ phần (trung)