doc truyen thuc han phuc hung thph truyen chu ebook prc download full

Thục Hán Phục Hưng
Thục Hán Phục Hưng

Thục Hán Phục Hưng

Tác giả: Hỗn Cật Đẳng Tử Thể loại: Lịch Sử Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Đang cập nhật Convert 335 Chương 68681 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Xuyên qua rồi, thành Quan Vũ tôn tử Quan Di. Căn cứ sách sử có viết, làm Xuyên việt giả, cần thiết phải chú ý chính là:

1, bảy năm sau Thục Hán sẽ vong quốc.

2, Thục Hán vong quốc Quan gia kẻ thù sẽ tìm tới cửa đồ sát Quan thị một môn.

3, Thục Hán khai quốc công thần đời thứ ba tử tôn cơ bản đều là phế vật.

Cái kia, đám phế vật, mời đến bên cạnh ta đến, chúng ta đồng thời đến phục hưng Thục Hán đi!

Chương 1: Không phải thảm nhất xuyên quaChương 2: Như vậy Quan giaChương 3: Cầu tri Phù Lăng quậnChương 4: Cầu tri Phù Lăng quận (2)Chương 5: Cầu tri Phù Lăng quận (3)Chương 6: Cầu tri Phù Lăng quận (4)Chương 7: Cầu tri Phù Lăng quận (5)Chương 8: Bám váy sao mà nhiềuChương 9: Hôn nhân là đại sự (1)Chương 10: Hôn nhân là đại sự (2)Chương 11: Đến cái ra oai phủ đầuChương 12: Mới bước Phù Lăng quậnChương 13: Đi săn đại đội trưởngChương 14: Thượng thư đài một ngàyChương 15: Thọ Xuân tam phảnChương 16: Ba đời lý tưởng (1)Chương 17: Ba đời lý tưởng (2)Chương 18: Ba đời lý tưởng (3)Chương 19: Ba đời lý tưởng (4)Chương 20: Ba đời lý tưởng (5)Chương 21: Ba đời lý tưởng (6)Chương 22: Ba đời lý tưởng (7)Chương 23: Thâm canh Phù Lăng quận (1)Chương 24: Thâm canh Phù Lăng quận (2)Chương 25: Thỉnh hoàng đế đại ngônChương 26: Thâm canh Phù Lăng quận (3)Chương 27: Thâm canh Phù Lăng quận (4)Chương 28: Thâm canh Phù Lăng quận (5)Chương 29: Thâm canh Phù Lăng quận (6)Chương 30: Thâm canh Phù Lăng quận (7)Chương 31: Thâm canh Phù Lăng quận (8)Chương 32: Thâm canh Phù Lăng quận (9)Chương 33: Thâm canh Phù Lăng quận (10)Chương 34: Thâm canh Phù Lăng quận (11)Chương 35: Cánh bướm (1)Chương 36: Cánh bướm (2)Chương 37: Cánh bướm (3)Chương 38: Cánh bướm (4)Chương 39: Cánh bướm (5)Chương 40: Cánh bướm (6)Chương 41: Cánh bướm (7)Chương 42: Cánh bướm (8)Chương 43: Trách nhiệm nặng như núi (1)Chương 44: Trách nhiệm nặng như núi (2)Chương 45: Bộ gia hắc thủ (1)Chương 46: Bộ gia hắc thủ (2)Chương 47: Triều đình cũng không biết xấu hổChương 48: Bộ gia hắc thủ (3)Chương 49: Chân chính trận đầu (1)Chương 50: Chân chính trận đầu (2)