doc truyen thon mang tm truyen chu ebook prc download full

Thốn Mang

Hoàn thành 478 Chương 149274 lượt đọc

reportcommentshare

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Dù gây ra cơn sốt không lớn bằng Bàn Long, nhưng tác phẩm cũng để lại một ấn tượng cho đọc giả. Đây là một tác phẩm của tác giả Ngã Cật Cây Hồng Thị (Lão Cà Chua) nói về võ thuật mang hơi hương đô thị, với tình tiết hấp dẫn cũng sẽ làm cho đọc giả ngây ngất... 

Chương 1: Tinh LaChương 2: Phi Đao Biến HướngChương 3: Tử Vong thối phápChương 4: Cơ nhân dược thủyChương 5: Khương TuyếtChương 6: Tuyết dạChương 7: Tẩy tuỷ đan (thượng)Chương 8: Tẩy tuỷ đan (hạ)Chương 9: Thoát thai hoán cốt (thượng)Chương 10: Thoát thai hoán cốt (hạ)Chương 11: Đột phi mãnh tiến (thượng)Chương 12: Đột phi mãnh tiến (hạ)Chương 13: Khảo hạch (thượng)Chương 14: Khảo hạch (hạ)Chương 15: Toản giới (thượng)Chương 16: Toản giới (hạ)Chương 17: Lệ khíChương 18: Đại nghĩa (thượng)Chương 19: Đại nghĩa (trung)Chương 20: Đại nghĩa (hạ)Chương 21: Bá vương Hạng VũChương 22: Thuế biến (thượng)Chương 23: Thuế biến (hạ)Chương 24: B1 Cơ nhân dược thuỷ (thượng)Chương 25: B1 Cơ nhân dược thuỷ (hạ)Chương 26: Tiên Thiên (thượng)Chương 27: Tiên thiên (hạ)Chương 28: Ám đấu (thượng)Chương 29: Ám đấu (hạ)Chương 30: Siêu cấp cao thủ (thượng)Chương 31: Siêu cấp cao thủ (hạ)Chương 32: Hải khoát bằng ngư dược (thượng)Chương 33: Hải khoát bằng ngư dược (hạ)Chương 34: Địa hạ quyền đàn (thượng)Chương 35: Địa hạ quyền đàn (hạ)Chương 36: Vũ si Điền Cương (thượng)Chương 37: Vũ si Điền Cương (hạ)Chương 38: Sát thủ giới (thượng)Chương 39: Sát thủ giới (hạ)Chương 40: Sát thủ “Tử Đạn” (thượng)Chương 41: Sát thủ “Tử Đạn” (hạ)Chương 42: Thập ức mỹ kim (thượng)Chương 43: Thập ức mỹ kim (hạ)Chương 44: Chiến (thượng)Chương 45: Chiến (hạ)Chương 46: Địa hạ thế giới (thượng)Chương 47: Địa hạ thế giới (hạ)Chương 48: Kinh hỉ (thượng)Chương 49: Kinh hỉ (hạ)Chương 50: Ma thần lục tuyệt (thượng)