doc truyen thien khien chi tam tkct truyen chu ebook prc download full

Thiên Khiển Chi Tâm

Hoàn thành Convert 1083 Chương 34204 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Như sinh vi cây rừng, ta đem làm vui sướng dùng hướng quang vinh. Như sinh vi U Thảo, ta đem làm thê thê mà dao động lục.

Coi như là một căn Tiểu Thảo, cũng không cần hâm mộ đại thụ to lớn cao ngạo che trời, ta y nguyên có thể trưởng thành một mảnh bích lục

Đức Lỗ Y chi tâm, tựu là tự nhiên

Tự chươngChương 1: Bụi gai rừng rậm (thượng)Chương 2: Bụi gai rừng rậm (hạ)Chương 3: Lữ điếm (thượng)Chương 4: Lữ điếm (hạ)Chương 5: Mùa thu hoạch tế (thượng)Chương 6: Mùa thu hoạch tế (hạ)Chương 7: Ban thưởng (thượng)Chương 8: Ban thưởng (hạ)Chương 9: Quân doanh (thượng)Chương 10: Quân doanh (hạ)Chương 11: Con mồi (thượng)Chương 12: Con mồi (hạ)Chương 13: Trị liệu (thượng)Chương 14: Trị liệu (hạ)Chương 15: Đức Lỗ Y pháp thuật (thượng)Chương 16: Đức Lỗ Y pháp thuật (hạ)Chương 17: Tiểu yến (thượng)Chương 18: Tiểu yến (hạ)Chương 19: Trâu rừng (thượng)Chương 20: Trâu rừng (hạ)Chương 21: Lửa giận (thượng)Chương 22: Lửa giận (hạ)Chương 23: Đạo tặc (thượng)Chương 24: Đạo tặc (hạ)Chương 25: Nho nhỏ giác ngộ (thượng)Chương 26: Nho nhỏ giác ngộ (hạ)Chương 27: Một chút mũi nhọn (thượng)Chương 28: Một chút mũi nhọn (hạ)Chương 29: Ra trấn (thượng)Chương 30: Ra trấn (hạ)Chương 31: Đề cử (thượng)Chương 32: Đề cử (hạ)Chương 33: Ma pháp tác phường (thượng)Chương 34: Ma pháp tác phường (hạ)Chương 35: Con đường (thượng)Chương 36: Con đường (hạ)Chương 37: Tẩy trắng (thượng)Chương 38: Tẩy trắng (hạ)Chương 39: Dân tự do (thượng)Chương 40: Dân tự do (hạ)Chương 41: Mở cửa tiệm (thượng)Chương 42: Mở cửa tiệm (hạ)Chương 43: Cạnh tranh (thượng)Chương 44: Cạnh tranh (hạ)Chương 45: Tân dược tề (thượng)Chương 46: Tân dược tề (hạ)Chương 47: Tên khởi (thượng)Chương 48: Tên khởi (hạ)Chương 49: Cuối cùng công tác chuẩn bị (thượng)