doc truyen truyen chu ebook prc download full

Thiên Đạo Tịch Thần

Đang cập nhật 23 Chương 1140 lượt đọc

reportcommentshare

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Thiên Vũ đại lục, võ giả như mây, chỉ một quyền liền đánh nổ bia đá, không ai không ngưỡng mộ.

Trần Vũ thân là một tên mồ côi, kinh mạch lại bị tổn thương, cả đời xác định không thể thay đổi.

Trời cao không phụ lòng người, trong một lần vướng phải đại nạn hắn vô tình gặp được cơ duyên làm thay đổi cuộc đời mình.

5 chương truyện mới nhất