doc truyen truyen chu ebook prc download full

Thiên Đạo Thần Hoàng

Đang cập nhật 44 Chương 8168 lượt đọc

reportcommentshare

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Tên khác: Thiên Đạo Tịch Thần

Trên một ngọn núi xa xôi trong Hoàng Triều, nơi đây quanh năm suốt tháng, không có một bóng người có thể đặt chân lên đỉnh núi.

Nhưng tại đỉnh núi lại có hai sư trò sống trên đó, cho đến một ngày người sư phụ phải nói lời từ biệt với thế gian, trước khi qua đời không quên căn dặn đệ tử của mình, sau sáu năm hãy xuống núi.

Thiếu niên Trần Vũ mang trong người trọng trách lớn lao, sau cùng, sáu năm trôi qua, hắn một mạch rời khỏi đỉnh núi, bước xuống nơi thế tục.

THẦN...................................................TIÊN...............................Ma Pháp Sư
1. Huyền giả cảnh........ .....................Linh Động Kỳ.....................Nhất cấp
2. Tiên Thiên cảnh…………………. Luyện Khí...........................Nhị cấp
3. Vương giả cảnh………………….. Ngưng Thần........................Tam cấp
4. Linh giả cảnh……………………. Trúc Cơ..............................Tứ cấp
5. Truyền kỳ cảnh............................. Kim Đan.............................Ngũ cấp
6. Tôn giả cảnh……………………... Nguyên Anh......................Lục cấp
7. Hoàng giả cảnh………………...… Ly Hợp..............................Thất cấp
8. Bán thánh cảnh………..………..... Xuất Khiếu.......................Bát cấp
9. Thánh giả cảnh…………………… Phân Thần........................Cửu cấp
10. Đế giả cảnh…………………..…. Hợp Thể............................Thánh ma đạo
11. Thần cảnh……………………..… Độ Kiếp

5 chương truyện mới nhất