doc truyen than hoang th truyen chu ebook prc download full

Chương 51: Chiến đấu trực cảmChương 52: Thân thể chiến võChương 53: Tài nguyên cuồn cuộnChương 54: Phù trận thôn linhChương 55: Phong linh thanh châuChương 56: Thấy chết mà không cứu đượcChương 57: Lô đỉnh nguyên thaiChương 58: Đàn Sơn ma nữChương 59: Hoàng Tuyền U MinhChương 60: Lăng Vân - Long Nhược (Thượng)Chương 61: Lăng Vân - Long Nhược (Hạ)Chương 62: Bài trừ bí cấmChương 63: Đổ ước đấu kiếmChương 64: Kiếm đạo thông linhChương 65: Linh Tộc Huyết ƯớcChương 66: Xảo trá vơ vét tài sảnChương 67: Thai Như Bàn ThạchChương 68: Thôn phệ Tông Thủ (Thượng)Chương 69: Thôn phệ Tông Thủ (Hạ)Chương 70: Yêu Thân Thiên HồChương 71: Vô định Linh HoàngChương 72: Thánh Địa Thái NguyênChương 73: Độ khẩu quái nhân (Thượng)Chương 74: Độ khẩu quái nhân (Hạ)Chương 75: Sơn Hà Đao ÝChương 76: Sơn hoàn thị sơnChương 77: Kết nghĩa kim lan (Thượng)Chương 78: Kết nghĩa kim lan (Hạ)Chương 79: Đại trám đặc trámChương 80: Thái Nguyên tiên tửChương 81: Bên ngoài Vân Thánh ThànhChương 82: Phong hành linh cốt (Thượng)Chương 83: Phong hành linh cốt (Hạ)Chương 84: Hành trình Huyết CốcChương 85: Xảo ngộ cố nhân (Thượng)Chương 86: Xảo ngộ cố nhân (Hạ)Chương 87: Sư huynh Cao DậtChương 88: Dưới Ma Thi Sơn (Thượng)Chương 89: Dưới Ma Thi Sơn (Hạ)Chương 90: Chia tay ở chân núiChương 91: Trứng Lôi LoanChương 92: Tinh hoa của trứng Loa LoanChương 93: Đột nhiên tăng mạnhChương 94: Lưu Ly Hỏa LiệtChương 95: Hóa thân Lôi Loan (Thượng)Chương 96: Hóa thân Lôi Loan (Hạ)Chương 97: Giận sôi máuChương 98: Sát ý lan trànChương 99: Hàng phục Liêm SưChương 100: Vũ kinh bí yếu

Thần Hoàng

Hoàn thành 1763 Chương 362114 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: