doc truyen te dien hoa thuong tdht truyen chu ebook prc download full

Tế Điên Hòa Thượng

Hoàn thành 240 Chương 97010 lượt đọc

reportcommentshare

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa thượng) là tác phẩm văn học dân gian Trung Quốc, kể lại sự tích một vị Thiền sư thuộc phái Dương Kỳ, tông Lâm Tế, sống vào đời Tống (khoảng 1150 - 1209) tại vùng Chiết Giang, Trung Quốc.

Cuộc sống của vị Thiền sư này có nhiều điều kỳ bí khác đời và cũng khác với đời sống tu hành của Tăng chúng đương thời. Tính tình ông cuồng phóng, thích rượu, thích thịt, người đời gọi ông là "Tế Điên", nhưng ông lại là người rất "tỉnh", từ bi và ưa giúp đời.

Chuyện về cuộc đời của Hòa thượng Tế Điên được dân chúng tô đắp thêm nhiều điều kỳ bí, sau được sưu tập, gọt giũa thành tác phẩm văn học "Tế Công Hoạt Phật" hay còn gọi là "Tế Điên Hòa thượng". Tác phẩm nguyên bản tiếng Hán đã được dịch giả dịch sang tiếng Việt và đăng tải trên tuần báo Giác Ngộ từ số 24 ra ngày 15-12-1991 đến số 137 ra ngày 14-11-1998, với bút danh "Đồ Khùng".

Hồi 1 Tiết Đại sứ lạy Phật xin con Chân La Hán đầu thai cứu thếHồi 2 Đổng Sĩ Hoằng đợ con chôn mẹ Hoạt La Hán cứu nạn người hiền.Hồi 3 Ở Triệu gia thi thiền cơ trị bệnh Ngầm cứu người nói Phật pháp linh cơHồi 4 Vác Hộ Pháp rượt yêu khắp trang viện Bệnh phục thần giận đánh lão đại nhânHồi 5 Châu viên ngoại nơi hoa viên gặp yêu Quán Tam Thanh mời được lão đạo sĩHồi 6 Châu viên ngoại thuật kỹ việc gặp yêu Lưu Thái Chơn bắt yêu bị Yêu bắtHồi 7 Thấy giai nhân, chàng ngốc nổi lòng tà Tưởng người đẹp, nào ngờ yêu nữ hiệnHồi 8 Dạy pháp thuật, Tế Điên đùa đạo sĩ Mất linh phù, Quốc Nguyên vội tìm thầyHồi 9 Triệu Văn Hội Tây Hồ mời Đạo Tế Túy Thiền sư khiển tướng trộm linh phùHồi 10 Triệu Bân đêm dọ Các Thiên lâu Anh hùng trượng nghĩa cứu công tửHồi 11 Anh em nhận mặt cùng tỏ khúc nhôi ngày cũ Tớ thầy lánh nạn tạm thời trốn ở Lý giaHồi 12 Tế Công khéo độ Hàn Điện Nguyên Hàn sĩ bỏ con gặp Phật sốngHồi 13 Quảng Huệ tăng cuồng ngôn mắc họa Tế Thiền sư diệu pháp kinh ngườiHồi 14 Tế Điên hóa phép đùa Quảng Huệ Trịnh Hùng vì mẹ cầu Thánh tăngHồi 15 Chó độ Đổng Bình cải ác làm lành Rượu thịt về chùa cợt đùa Tăng chúngHồi 16 Tế Điên trong chùa bán thịt chó Thân dân Linh Ẩn tìm Thánh tăngHồi 17 Giả tướng dụ dỡ phá lầu Đại Bi Hiển thần thông giận đánh ác đô quảnHồi 18 Binh vây chùa Linh Ẩn bắt trói Tăng khùng Giễu cợt Ban đầu nhậu say vào tướng phủHồi 19 Tần tướng chiêm bao thấy quỷ ma Tế Công nửa đêm thi pháp PhậtHồi 20 Triệu Bân đang đêm dò tướng phủ Vương Hưng vô cớ bị nghiêm hìnhHồi 21 Gây nghiệp chướng, nhị công tử bị to đầu Xót thương con, Thừa tướng thỉnh Thánh tăngHồi 22 Thi diệu pháp, người quỷ lộng Tần gia Trị kỳ bệnh, Tế Công đùa Thừa tướngHồi 23 Tìm diệu dược chọc cười bọn gia đinh Nói liễn đối tài kinh Tần thừa tướngHồi 24 Nhận thế tăng vinh quy về Linh Ẩn Túy thiền sư vào thẳng viện Câu LanHồi 25 Doãn Xuân Hương chốn yên hoa gặp Thánh tăng Triệu Văn Hội thấy thị động làng trắc ẩnHồi 26 Cứu nạn dân đưa về am Thanh Tịnh Cao Quốc Thái nghèo khổ kiếm bà conHồi 27 Giả thăm bạn để thơ từ biệt vợ Cầu thỉnh Tế Công bói quẻ tìm chồngHồi 28 Tô Bắc Sơn phái người tìm hàn sĩ Cao Quốc Thái nạn gấp gặp bạn xưaHồi 29 Bạn cũ gặp nhau tri ân báo đức Tiểu nhân cựu thù lấy oán báo ânHồi 30 Huyện Dư Hàng, thanh quan gặp án lạ Ân Gia Độ, Đạo Tế bắt tặc nhânHồi 31 Bắt kẻ cướp, án oan mới giải tỏa Thi thuật tà, Diệu Hưng tính chuyện xằngHồi 32 Trấn Vân Lan ác đạo tác yêu Lương Vạn Thương ở hiền gặp lànhHồi 33 Rắp mưu gian, ác hóa Lương Bá Vạn Phát từ tâm, La Hán cợt Diệu HưngHồi 34 Thi yêu pháp, ác đạo hại người Hiển thần thông, Tế Điên đấu phépHồi 35 Đốt yêu đạo nghĩa thâu Trần đồ đệ Tìm Tế Điên giữa đường gặp bất bìnhHồi 36 Dạo Tây vào tửu điếm nghe chuyện phiếm Nổi xung thiên đêm tối lẻn Tô GiaHồi 37 Nghe lời gian, Tô Phước sanh tâm họa Gặp Tế Điên, đen trắng được phân minhHồi 38 Nơi quán rượu, Tô Bắc Sơn gặp Hàn lão Sàn để hạ, Tế Thiền sư độ anh hùngHồi 39 Thánh thử viên lần đầu vào Linh Ẩn Tế Thiền sư được thỉnh đến Côn SơnHồi 40 Tế Thiền sư ra tiền cứu hiếu tử Tham cửa hời Triệu Phước rước đá toHồi 41 Huyện Côn Sơn bỗng gặp chuyện lạ kỳ Triệu Ngọc Trinh thủ tiết bị khi dễHồi 42 Trinh tiết phụ hàm oan tìm huyện lệnh Tế Thiền sư đùa cợt bắt tặc gianHồi 43 Khéo lấy cung tra rạch ròi án trước Triệu Phụng Minh khoản đãi Tế Thiền sưHồi 44 Dụ Thang Nhị đến huyện nha hoàn án Hai công sai bái thỉnh Tế Thiền sưHồi 45 Hoa Vân Long tức giận về Tây Xuyên Trấn bát phương nghĩa kết bạn anh hùngHồi 46 Mừng giữ chánh hoa, quần hùng kết bái Dạo thành Lâm An may gặp Vương ThôngHồi 47 Gặp tiết phụ hái hoa không toại ý Thái sơn lầu gây án mạng giết ngườiHồi 48 Triệu Thái thú vâng lệnh bắt tặc nhân Lên Côn Sơn mời thỉnh Tế Hòa thượngHồi 49 Phủ Thừa tướng, Thái thú thẩm tra giặc Hẻm Như Ý, thích khách bị bắt giamHồi 50 Bắt tặc nhân, các Ban đầu đều ra sức Lãnh hải bộ, Tế Công rời khỏi kinh đô