doc truyen quy kiem chi ton qkct truyen chu ebook prc download full

Quỷ Kiếm Chí Tôn
Quỷ Kiếm Chí Tôn

Quỷ Kiếm Chí Tôn

Tác giả: Cổ Thần Thể loại: Huyền Huyễn Nguồn: tangthuvien.vn

Ngưng Convert 743 Chương 89039 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Sinh cho rằng nhân kiệt, tử cũng Quỷ Hùng!

Nhân vật chính Diệp Thần, một người một chiêu kiếm, lang bạt Địa Ngục, vung kiếm âm minh, giết tiến vào âm tào địa phủ, chém cô hồn dã quỷ, giết âm minh quỷ thần!

Mà lại, xem Diệp Thần thân nằm hoàng tuyền, hồn quá làm sao, tìm Mạnh Bà, hỏi Tam Sinh, cùng vạn ngàn quỷ nữ ở bỉ ngạn ngắm hoa!

P/s: Một truyện theo phong cách mới mẻ, tình tiết logic, hợp lý. Cảm tưởng của mình là khá hay hoặc có thể nói cực hay, tình tiết lạ, không lặp lại.

Đẳng cấp giả ban đầu: Quỷ Nô, Quỷ Tốt, Quỷ Sĩ, Quỷ Giả, Quỷ Tướng, Quỷ Hùng

Chương 1: Quỷ Nô!Chương 2: Lăn nồi chảo!Chương 3: Quỷ Kiếm Thuật!Chương 4: Hồn tinh khoáng!Chương 5: Quỷ Hồn đẳng cấp!Chương 6: Mật mưu!Chương 7: Quỷ Nô làm phản!Chương 8: Kinh hãi!Chương 9: Chủ khoáng mạch!Chương 10: 0 quỷ thế lực!Chương 11: Thành lập thế lực!Chương 12: Các thế lực lớn!Chương 13: Quỷ cốt!Chương 14: Quỷ Ngọc lâu?Chương 15: Quỷ tu công pháp!Chương 16: Rèn đúc quỷ kiếm!Chương 17: Quỷ Bộ! Nhất bộ nhất sát!Chương 18: Đại tu luyện!Chương 19: Hỏa Quỷ đột kích!Chương 20: Quỷ giả!Chương 21: Lại 1 tên Quỷ Giả!Chương 22: Quỷ Sĩ đỉnh cao!Chương 23: Thương nghị!Chương 24: Đường hầm kế hoạch!Chương 25: Giao nộp khoáng thạch!Chương 26: Tương lai đáng lo!Chương 27: Cơ sở kiếm thuật!Chương 28: Quỷ Ngọc lâu người đến!Chương 29: Mời!Chương 30: Tham gia đại hội!Chương 31: Quỷ dị tập hợp!Chương 32: Quỷ Tướng!Chương 33: Đáng sợ Quỷ Ngọc lâu!Chương 34: Thần bí lâu chủ!Chương 35: Mọi người đều kinh!Chương 36: Từng người chuẩn bịChương 37: Lê Nham lần thứ hai đột kích!Chương 38: Kiếm trảm Lê Nham!Chương 39: Thăng cấp!Chương 40: Đường hầm mở raChương 41: Lại về phân khoángChương 42: Mục tiêu: Tự do!Chương 43: Tam Quỷ môn người đếnChương 44: Mời chào!Chương 45: Quỷ dị khí tức!Chương 46: Tự giết lẫn nhau!Chương 47: Thần bí lệnh bài!Chương 48: Ngạc nhiên!Chương 49: Ám bộ!Chương 50: Khoáng mạch sôi trào!