doc truyen nuoc my tieu nong truong tieu sinh hoat nmtnttsh truyen chu ebook prc download full

Nước Mỹ Tiểu Nông Trường Tiểu Sinh Hoạt
Nước Mỹ Tiểu Nông Trường Tiểu Sinh Hoạt

Nước Mỹ Tiểu Nông Trường Tiểu Sinh Hoạt

Hoàn thành Convert 701 Chương 23533 lượt đọc

reportcommentshare

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Xen lẫn trong nước Mỹ Giản Hằng một lòng muốn kiếm đủ mỹ đao về sau về nước vui sướng dưỡng lão, đáng tiếc là trời xui đất khiến ở giữa, hắn thành một cái nghèo đinh đang vang lên nông trường chủ!

Cũng may hắn có một cái không muốn người biết hack, từ cái này bắt đầu Giản Hằng kinh doanh lên mình tiểu nông trường, đồng thời tiện thể lấy kẹp một chút hàng lậu, sửng sốt để nhóm này tử đến nông trường nước Mỹ khách nhân thích ứng tự sáng tạo kiểu Trung Quốc ‘Có bức cách’ thói quen sinh hoạt.