doc truyen khoai xuyen nu de gia dao cuong the lieu nhanh ndgd ctl ndgdctl truyen chu ebook prc download full

Nữ Đế Giá Đáo, Cường Thế Liêu!
Nữ Đế Giá Đáo, Cường Thế Liêu!

Nữ Đế Giá Đáo, Cường Thế Liêu!

Tác giả: Hắc Bạch Hôi Cô Nương Thể loại: Xuyên Không, Nữ Hiệp Nguồn: http://truyencv.com/

Đang cập nhật Convert 1059 Chương 52064 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Khoái Xuyên: Nữ Đế Giá Đáo, Cường Thế Liêu!

“Nữ hoàng bệ hạ, biết rõ ngươi vì cái gì mưu triều soán vị thất bại sao? Bởi vì ngươi không có nam sủng a!”

Phong Hoa: Trẫm thật sự là tin ngươi tà!

# bệnh kiều đệ đệ nhu thuận động lòng người: “Ta thích nhất người chính là tỷ tỷ.”

# xấu bụng nhân vật phản diện tà mị cười cười: “Vương phi của ta, ta muốn chiếm lấy vẻ đẹp của ngươi.”

# băng sơn sư tôn trong trẻo nhưng lạnh lùng tự phụ: “Một ngày vi sư, suốt đời vi phu.”

...

Nam thần mỗi cái không dễ chọc, bề ngoài giống như hay cùng một cái

...

Nữ Đế đại nhân cười lạnh một tiếng, tuyệt sắc mũi nhọn tao nhã vô song: “Cho rằng như vậy trẫm sẽ sợ sao?, từng bước từng bước xếp thành hàng, ngoan ngoãn rửa sạch sẽ, chờ trẫm sủng hạnh!”

- ----------

Siym: Bộ này thực quá hay. Ta không kiềm được nên liều mạng convert. Có lỗi xin đừng trách nha. Không kiềm được. Huhu

Còn nữa. Đây là truyện 1vs1 nha. Tức là nam chính từ đầu đến cuối đều là 1 người.

Chương 1: Đệ đệ quá yêu ta làm sao bây giờ? (1)Chương 2: Đệ đệ quá yêu ta làm sao bây giờ? (2)Chương 3: Đệ đệ quá yêu ta làm sao bây giờ? (3)Chương 4: Đệ đệ quá yêu ta làm sao bây giờ? (4)Chương 5: Đệ đệ quá yêu ta làm sao bây giờ? (5)Chương 6: Đệ đệ quá yêu ta làm sao bây giờ? (6)Chương 7: Đệ đệ quá yêu ta làm sao bây giờ? (7)Chương 8: Đệ đệ quá yêu ta làm sao bây giờ? (8)Chương 9: Đệ đệ quá yêu ta làm sao bây giờ? (9)Chương 10: Đệ đệ quá yêu ta làm sao bây giờ? (10)Chương 11: Đệ đệ quá yêu ta làm sao bây giờ? (11)Chương 12: Đệ đệ quá yêu ta làm sao bây giờ? (12)Chương 13: Đệ đệ quá yêu ta làm sao bây giờ? (13)Chương 14: Đệ đệ quá yêu ta làm sao bây giờ? (14)Chương 15: Đệ đệ quá yêu ta làm sao bây giờ? (15)Chương 16: Đệ đệ quá yêu ta làm sao bây giờ? (16)Chương 17: Đệ đệ quá yêu ta làm sao bây giờ? (17)Chương 18: Đệ đệ quá yêu ta làm sao bây giờ? (18)Chương 19: Đệ đệ quá yêu ta làm sao bây giờ? (19)Chương 20: Đệ đệ quá yêu ta làm sao bây giờ? (20)Chương 21: Đệ đệ quá yêu ta làm sao bây giờ? (21)Chương 22: Đệ đệ quá yêu ta làm sao bây giờ? (22)Chương 23: Đệ đệ quá yêu ta làm sao bây giờ? (23)Chương 24: Đệ đệ quá yêu ta làm sao bây giờ? (24)Chương 25: Đệ đệ quá yêu ta làm sao bây giờ? (25)Chương 26: Đệ đệ quá yêu ta làm sao bây giờ? (26)Chương 27: Đệ đệ quá yêu ta làm sao bây giờ? (27)Chương 28: Đệ đệ quá yêu ta làm sao bây giờ? (28)Chương 29: Đệ đệ quá yêu ta làm sao bây giờ? (29)Chương 30: Đệ đệ quá yêu ta làm sao bây giờ? (30)Chương 31: Đệ đệ quá yêu ta làm sao bây giờ? (31)Chương 32: Đệ đệ quá yêu ta làm sao bây giờ? (32)Chương 33: Đệ đệ quá yêu ta làm sao bây giờ? (33)Chương 34: Đệ đệ quá yêu ta làm sao bây giờ? (34)Chương 35: Đệ đệ quá yêu ta làm sao bây giờ? (35)Chương 36: Đệ đệ quá yêu ta làm sao bây giờ? (36) [ Minh chủ thêm chương 3]Chương 37: Đệ đệ quá yêu ta làm sao bây giờ? (37) [ Minh chủ thêm chương 4]Chương 38: Đệ đệ quá yêu ta làm sao bây giờ? (38)Chương 39: Đệ đệ quá yêu ta làm sao bây giờ? (39)Chương 40: Đệ đệ quá yêu ta làm sao bây giờ? (40) [ Minh chủ thêm chương 5]Chương 41: Đệ đệ quá yêu ta làm sao bây giờ? (41) [ Minh chủ thêm chương 6]Chương 42: Đệ đệ quá yêu ta làm sao bây giờ? (42)Chương 43: Đệ đệ quá yêu ta làm sao bây giờ? (43)Chương 44: Đệ đệ quá yêu ta làm sao bây giờ? (44)Chương 45: Đệ đệ quá yêu ta làm sao bây giờ? (45)Chương 46: Đệ đệ quá yêu ta làm sao bây giờ? (46)Chương 47: Đệ đệ quá yêu ta làm sao bây giờ? (47)Chương 48: Đệ đệ quá yêu ta làm sao bây giờ? (48)Chương 49: Đệ đệ quá yêu ta làm sao bây giờ? (49)Chương 50: Đệ đệ quá yêu ta làm sao bây giờ? (50)