doc truyen nghich thien ta than nttt truyen chu ebook prc download full

Nghịch Thiên Tà Thần
Nghịch Thiên Tà Thần

Nghịch Thiên Tà Thần

Tác giả: Hỏa Tinh Dẫn LựcThể loại: Huyền HuyễnNguồn: tangthuvien.vn

Đang cập nhật Convert 1635 Chương 1610471 lượt đọc

reportcommentshare

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chưởng Thiên Độc chi châu, thừa Tà Thần chi huyết, tu nghịch thiên chi lực.

Nhất đại Tà Thần, quân lâm thiên hạ!

Huyền Lực đẳng cấp: Sơ Huyền cảnh, Nhập Huyền cảnh, Chân Huyền cảnh, Linh Huyền cảnh, Địa Huyền cảnh, Thiên Huyền cảnh, Vương Huyền cảnh, Bá Huyền cảnh, Quân Huyền cảnh, Thần Huyền cảnh...

Huyền khí đẳng cấp: Phàm khí, Thứ Huyền khí, Chân Huyền khí, Linh Huyền khí, Địa Huyền khí, Thiên Huyền khí, Vương Huyền khí, Bá Huyền khí, Quân Huyền khí, Thần Khí...

Huyền thú đẳng cấp: Phàm thú, Thứ Huyền thú, Chân Huyền thú, Linh Huyền thú, Địa Huyền thú, Thiên Huyền thú, Vương Huyền thú, Bá Huyền thú, Quân Huyền thú, Thần Thú...

5 chương truyện mới nhất

Quyển 1 - Họa Thủy Hồng Nhan - Tự ChươngQuyển 1 - Họa Thủy Hồng Nhan -.: Chương 1 - Vân Triệt, Tiêu Triệt:.Quyển 1 - Họa Thủy Hồng Nhan -.: Chương 2 - Không kìm lòng được:.Quyển 1 - Họa Thủy Hồng Nhan -.: Chương 3 - Ngươi cưới ta?:.Quyển 1 - Họa Thủy Hồng Nhan -.: Chương 4 - Đón dâu:.Quyển 1 - Họa Thủy Hồng Nhan -.: Chương 5 - Đại hôn:.Quyển 1 - Họa Thủy Hồng Nhan -.: Chương 6 - Tuyệt đại phong hoa:.Quyển 1 - Họa Thủy Hồng Nhan -.: Chương 7 - Băng Vân tiên cung:.Quyển 1 - Họa Thủy Hồng Nhan -.: Chương 8 - Đại hôn chi dạ:.Quyển 1 - Họa Thủy Hồng Nhan -.: Chương 9 - Lão bà, ngươi đã ngủ chưa?:.Quyển 1 - Họa Thủy Hồng Nhan -.: Chương 10 - Tinh Ẩn thảo:.Quyển 1 - Họa Thủy Hồng Nhan -.: Chương 11 - Thiếu nữ tóc đỏ:.Quyển 1 - Họa Thủy Hồng Nhan -.: Chương 12 - Nếu ngươi không phải là tiểu cô của ta...:.Quyển 1 - Họa Thủy Hồng Nhan -.: Chương 13 - Nguy hiểm mông lung:.Quyển 1 - Họa Thủy Hồng Nhan -.: Chương 14 - Tiêu tông gửi thư:.Quyển 1 - Họa Thủy Hồng Nhan -.: Chương 15 - Tiêu Ngọc Long dò xét:.Quyển 1 - Họa Thủy Hồng Nhan -.: Chương 16 - Tiêu đại thiếu tìm chết:.Quyển 1 - Họa Thủy Hồng Nhan -.: Chương 17 - Ta là thần y, ngươi tin sao?:.Quyển 1 - Họa Thủy Hồng Nhan -.: Chương 18 - Ngân châm thích hàn:.Quyển 1 - Họa Thủy Hồng Nhan -.: Chương 19 - Thông huyền:.Quyển 1 - Họa Thủy Hồng Nhan -.: Chương 20 - Có chuyện hay ho...:.Quyển 1 - Họa Thủy Hồng Nhan -.: Chương 21 - Chung giường chung gối:.Quyển 1 - Họa Thủy Hồng Nhan -.: Chương 22 - Kịch biến (nhất):.Quyển 1 - Họa Thủy Hồng Nhan -.: Chương 23 - Kịch biến (nhị):.Quyển 1 - Họa Thủy Hồng Nhan -.: Chương 24- Kịch biến (tam):.Quyển 1 - Họa Thủy Hồng Nhan -.: Chương 25- Kịch biến (tứ):.Quyển 1 - Họa Thủy Hồng Nhan -.: Chương 26- Kịch biến (ngũ):.Quyển 1 - Họa Thủy Hồng Nhan -.: Chương 27- Kịch biến (lục):.Quyển 1 - Họa Thủy Hồng Nhan -.: Chương 28- Kịch biến (thất):.Quyển 1 - Họa Thủy Hồng Nhan -.: Chương 29- Kịch biến (bát):.Quyển 1 - Họa Thủy Hồng Nhan -.: Chương 30- Kịch biến (cửu):.Quyển 1 - Họa Thủy Hồng Nhan -.: Chương 31 - Băng Vân thất tiên -- Sở Nguyệt Ly:.Quyển 1 - Họa Thủy Hồng Nhan -.: Chương 32 - Băng tiên uy hiếp:.Quyển 1 - Họa Thủy Hồng Nhan -.: Chương 33 - Tinh ẩn, lấy huyết tế hận (thượng):.Quyển 1 - Họa Thủy Hồng Nhan -.: Chương 34 - Tinh ẩn, lấy huyết tế hận (hạ):.Quyển 1 - Họa Thủy Hồng Nhan -.: Chương 35 - Thân thế:.Quyển 1 - Họa Thủy Hồng Nhan -.: Chương 36 - Ta tên Vân Triệt:.Quyển 1 - Họa Thủy Hồng Nhan -.: Chương 37 - Thiên Linh thần mạch:.Quyển 1 - Họa Thủy Hồng Nhan -.: Chương 38 - "Tuyệt thế thánh giả ":.Quyển 1 - Họa Thủy Hồng Nhan -.: Chương 39 - Huyết nhiễm Jasmine [ thượng ]:.Quyển 1 - Họa Thủy Hồng Nhan -.: Chương 40 - Huyết nhiễm Jasmine [ trung ]:.Quyển 1 - Họa Thủy Hồng Nhan -.: Chương 41 - Huyết nhiễm Jasmine [ hạ ]:.Quyển 1 - Họa Thủy Hồng Nhan -.: Chương 42 - Jasmine vi sư [ thượng ]:.Quyển 1 - Họa Thủy Hồng Nhan -.: Chương 43 - Jasmine vi sư [ hạ ]:.Quyển 1 - Họa Thủy Hồng Nhan -.: Chương 44 - Tà Thần bất diệt chi huyết:.Quyển 1 - Họa Thủy Hồng Nhan -.: Chương 45 - Tân sinh huyền mạch:.Quyển 1 - Họa Thủy Hồng Nhan -.: Chương 46 - Tà Thần thất cảnh:.Quyển 1 - Họa Thủy Hồng Nhan -.: Chương 47 - Sinh tử cực hạn:.Quyển 1 - Họa Thủy Hồng Nhan -.: Chương 48 - Tà Thần chi chủng · hỏa [ nhất ]:.Quyển 1 - Họa Thủy Hồng Nhan -.: Chương 49 - Tà Thần chi chủng · hỏa [ nhị ]:.