doc truyen ngao the cuu trong thien full text ntctt truyen chu ebook prc download full

Quyển 5: Giang Sơn Thùy Thuộc - Chương 351: Tiên hạ thủ vi cườngChương 352: Đoạt hồn đại phápChương 353: Đều có hành độngChương 354: Có thể bị tính kếChương 355: Lẻn vào!Chương 356: Âm độcChương 357: Hôm nay giết Sở Dương, ngày mai giang sơn vào tay!Chương 358: Vạn dặm phiêu hương, lan tâm truy hồnChương 359: Mặc ngươi thiên quân vạn mã, xem ta một ngựa tuyệt trần!Chương 360: Chết cũng không uổngChương 361: Ngươi là gian tế!Chương 362: Sinh địa tử địa, năng lực quyết đoán!Chương 363: Ngay ở trước mắt, cửa thứ nhất!Chương 364: Biệt tích núi rừng, tìm linh dược!Chương 365: Ngọc Tuyết Linh Sâm!Chương 366: Sinh lộ duy nhất!Chương 367: Đồ tẫn thiên hạ hựu hà phương?!Chương 368: Một kiếm xông vạn quan!Chương 369: Trảm tận thiên hạ bất thu đao!Chương 370: Một người một kiếm, một đường càn quét!Chương 371: Đã tới chậm Cảnh Mộng Hồn!Chương 372: Giết người có thể, thương thiên hại lý không được!Chương 373: Sói!Chương 374: Chiến vân mật bố!Chương 375: Làm sao bây giờ!Chương 376: Chủ động xuất kíchChương 377: Bạch Trường Thiên bị thúc giục!Chương 378: Tám ngàn dặm sinh tử lộChương 379: Ta muốn đùa chết ngươi, ngươi tin không?Chương 380: Đại soái, ta oanChương 381: Thiết Bổ Thiên chờ đợiChương 382: Đệ Ngũ xuất chinhChương 383: Địch ta trong gang tấcChương 384: Từng bước kinh tâm!Chương 385: Huyền Băng Ngọc Cao, cửu trọng đan thành!Chương 386: Thân thể tiên thiên!Chương 387: Bóng dáng Sở Diêm Vương!Chương 388: Một lần là xongChương 389: Xông xông xôngChương 390: Thiêu núi thiêu ra tai họa đếnChương 391: Cả người là bảoChương 392: Tai bay vạ gió!Chương 393: Tuyệt xử phùng sinhChương 394: Vì ai thủ băng tâm, vì ai triệt ngọc cốt?Chương 395: Cố ý hiểu lầm!Chương 396: Bằng hữu sao?Chương 397: Nàng là độc nhất vô nhị!Chương 398: Khinh thán anh hùng đa cô phụ, bách chuyển thiên hồi nữ nhân tâm!Chương 399: Ta là Kiếm Vương!Chương 400: Lui binh đi, lui binh đi! Ngoan

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Hoàn thành 2673 Chương 3949188 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: