doc truyen truyen chu ebook prc download full

Naruto chi Mạnh nhất 『 Hoả Ảnh ☯ Hokage 』

Đang cập nhật Convert 0 Chương 0 lượt đọc

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Hắn trong lúc vô tình xuyên qua 『 Hoả Ảnh ☯ Hokage 』 thế giới thành Uzumaki Naruto...

Hắn trong đầu hắn có hệ thống, hối đoái ra 『 Luân Hồi Nhãn ☯ Rinnegan 』, 『 Chuyển Sinh Nhãn ☯ Tenseigan 』, 『 Tả Luân Nhãn ☯ Sharingan 』, v.v.. Vô số 『Huyết kế giới hạn ☯ Kekkai Genkai』, nhiều loại 『 Nhẫn thuật ☯ Ninjutsu 』, 『 Thể thuật ☯ Taijutsu 』, 『 Huyễn thuật ☯ Genjutsu 』, 『 Tiên thuật ☯ Senjutsu』, 『 Thần thuật ☯ Shinjutsu 』 v.v..

Và đặc biệt là có vô số muội tử luôn theo sát.

__________________________________________________________

Namikaze Minato: - “Con trai, xem ta 『 Phi Lôi Thần ☯ Hiraishin 』 ”.

Uzumaki Nagato: - “Xem ta 『 Luân Hồi Nhãn ☯ Rinnegan 』 ”.

Uchiha Obito: - “Xem ta 『 Thần Uy ☯ Kamui』. ”.

『 Hoả Ảnh ☯ Hokage 』 đệ I Senju Hashirama: - “Tiểu Naruto, xem ta 『 Mộc Độn ☯ Mokuton』 ”.

Orochimaru: - “Naruto-kun xem ta 『 Uế Thổ Chuyển Sinh ☯ Edo Tensei』. ”.

『 Hoả Ảnh ☯ Hokage 』 đệ II Senju Tobirama: - “Naruto, xem ta tối cường 『 Thuỷ Độn ☯ Suiton』. ”.

Uchiha Madara: - “Tiểu quỷ xem ta 『 Năng Hồ ☯ Susannoo 』

...

Uzumaki Naruto nhìn mọi người cười hì hì sau đó nói:
- “Mọi người, xem ta truyện +18 12 Nữ Thần. ”. Mọi người té xỉu.

_________________________________________________________

Người đăng: 六堂 • 天

5 chương truyện mới nhất