doc truyen my man chi dao mon tu si mmcdmts truyen chu ebook prc download full

Mỹ Mạn Chi Đạo Môn Tu Sĩ
Mỹ Mạn Chi Đạo Môn Tu Sĩ

Mỹ Mạn Chi Đạo Môn Tu Sĩ

Tác giả: Thái Thanh Yêu Đạo Thể loại: Khoa Ảo Nguồn: http://truyencv.com/

Đang cập nhật Convert 1409 Chương 64658 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Đây là một cái Đạo môn tu sĩ tại Marvel thế giới bên trong lăn lộn phong sinh thủy khởi cố sự, mỹ nữ, tiền tài, anh hùng, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay.

Cảnh giới tu hành đại thể chia làm Tập Khí cảnh, Tâm Động cảnh, Dung Hợp cảnh, Trúc Cơ cảnh, Kim Đan cảnh, Nguyên Thần cảnh, sáu cái cảnh giới. Tập Khí cảnh, Tâm Động cảnh cùng Dung Hợp cảnh vì Hậu Thiên tam cảnh, Trúc Cơ cảnh, Kim Đan cảnh cùng Nguyên Thần cảnh hợp làm Tiên Thiên tam cảnh.