doc truyen truyen chu ebook prc download full

Minh Ta Xông Pha Thiên Hạ

Đang cập nhật Convert 7 Chương 3583 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Đơn thương độc mã , một mình đứng ở đất trời , chân đạp khô lâu , tay nâng ma kiếm , một mình ta càn quét cửu thiên .

Đến cái này thế giới , không khỏi khuấy động một lần , liền không xứng người xuyên việt cái này đi .

"Thiên tài địa bảo , để ta cướp đi ."

"Mỹ nhân liền cũng để ta ôm , bọn này cái gì , miêu cẩu , tư cách gì cùng ta tranh ."

"Môn phái này , hiếp dâm , đốt nhà , cướp bóc ,ta liền nhìn không thuận mắt , hôm nay liền đồ diệt nó ."

"Thiên Cung ..... Liền nó , để ta lên quẩy lấy một lần đi "

5 chương truyện mới nhất