settingsshare

Lưu Manh Gia Đinh Tại Hán Tống Giới thiệu vắn tắt:

Tiểu gia đinh, đại trí tuệ, du côn xấu bụng, mỹ nữ yêu!
Nói không hết trí tuệ, nói không hết vô sỉ, đếm không hết kim tiền, suy nghĩ vô tận triều đình.
Nhưng lại truyền lưu thiên cổ!
P/s: truyện nhái Cực Phẩm Gia Đinh.
Đăng bởi: Hai Pham
Giao diện cho điện thoại

Ngào tạo:
Cập nhật:

Chia sẻ