doc truyen loc dinh ky ldk truyen chu ebook prc download full

Lộc Đỉnh Ký

Hoàn thành 248 Chương 266762 lượt đọc

reportcommentshare

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Lộc Đỉnh ký hay Lộc Đỉnh Công là cuốn tiểu thuyết cuối cùng của Kim Dung.

Câu chuyện xoay quanh một nhân vật chính có hình ảnh pha trộn giữa tốt xấu, thiện ác, đồng thời trọng tình nghĩa bạn bè, có chí hiến thân vì nước nhưng cũng tiểu nhân gian xảo, mưu mô thủ đoạn, sẵn sàng hại bạn khi cần bảo vệ lợi ích của mình tên gọi Vi Tiểu Bảo.

Hồi 1: Chốn phồn hoa bạo khách lần vàoHồi 2: Nghe tiếng khóc cường địch mắc mưuHồi 3: Ba hảo hán đại chiến quan binhHồi 4: Vi Tiểu Bảo dùng mưu khích tướngHồi 5: Có bản lãnh mới là tay hào kiệtHồi 6: Đồng Giác quá giang, hỏa tiễn xạ tượngHồi 7: Trong tửu quán Vi, Mao bị bắtHồi 8: Uống nhiều thuốc Hải Công hư mắtHồi 9: Vi Tiểu Bảo lừng danh đánh bạcHồi 10: Hết đánh bạc lại đánh đô vậtHồi 11: Hải Lão Công mưu đồ đánh cắp Ngự ThưHồi 12: Vi Tiểu Bảo dò la Hải LãoHồi 13: Tiểu hào kiệt thám thính thư phòngHồi 14: Tiểu Huyền Tử bại lộ hành tungHồi 15: Vua Khang Hy quyết chí trị quyền thầnHồi 16: Đại Từ Đại Bi Thiên Diệp ThủHồi 17: Tiểu anh hùng cứu Giá bắt cường thầnHồi 18: Phủ Thiếu Bảo điều tra Kinh PhậtHồi 19: Sách Ngạch Đồ bàn cách chia tiềnHồi 20: Sợ lộ tẩy Vi Tiểu Bảo kinh hồnHồi 21: Người trên núi Ngũ Đài liên quan đến Thái HậuHồi 22: Âm mưu kỳ bí chốn Hoàng CungHồi 23: Cuộc đấu kinh hồn giữa kẻ mù người sángHồi 24: Vi Tiểu Bảo trổ tài ứng biếnHồi 25: Khang Thân Vương trao tặng thần câuHồi 26: Trong nhà lao Ngạo Bái vong thânHồi 27: Thanh Mộc Đường quần hùng tế điệnHồi 28: Hai phe Qua Lý tranh Hương ChủHồi 29: Vi Tiểu Bảo chơi Khâm Đại HánHồi 30: Vi Tiểu Bảo vào Thiên Địa HộiHồi 31: Vi Tiểu Bảo nối ngôi Hương chủHồi 32: Trần Cận Nam dặn dò kế hoạchHồi 33: Trong quán Trà Đồng Hội đưa tinHồi 34: Tiểu Hương Chủ trá hình Hương ChủHồi 35: Xót huynh trưởng nhị hiệp khóc ròngHồi 36: Bất đồng chính kiến, đang bạn ra thùHồi 37: Hồi Xuân Đường phát sinh đại biếnHồi 38: Tiền Lão Bản bày mưu giấu Quận ChúaHồi 39: Vi Tiểu Bảo lần mò huyệt đạoHồi 40: Tấm dung nhan nguyệt thẹn hoa nhườngHồi 41: Điểm đầu tóc để coi bản lãnhHồi 42: Tề Nguyên Khải trổ tài thần võHồi 43: Bình tây Vương hiệu lệnh nghiêm minhHồi 44: Trôm kinh rồi bị phỏng tay trênHồi 45: Vi Tiểu Bảo giằng co Quận ChúaHồi 46: Trong Hoàng Cung xảy biến lúc canh khuyaHồi 47: Tiểu Công Công giỡn cợt giai nhânHồi 48: Vi Tiểu Bảo ba phen gặp nạnHồi 49: Công Công chết vì tham bạcHồi 50: Hóa cốt miên chưởng đã thương Tiểu Bảo