doc truyen kiem tong thien thuong lai tu tren troi den ktttd truyen chu ebook prc download full

Kiếm Từ Trên Trời Đến
Kiếm Từ Trên Trời Đến

Kiếm Từ Trên Trời Đến

Tác giả: Tiêu ThưThể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền HuyễnNguồn: http://truyencv.com/

Hoàn thành Convert 569 Chương 41805 lượt đọc

reportcommentshare

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Kiếm Tòng Thiên Thượng Lai - Kiếm Từ Trên Trời Đến.

Review từ converter: Truyện này tác xây dựng main thông minh, xử lí tình huống bằng não chứ không phải bằng “phần dưới” nha..

Đoạt xá trùng sinh tại một cái danh môn đại tông đệ tử, cỗ pháp nhãn, được hắn hóa tự tại kiếm, bất kỳ cái gì ác nhân, chỉ cần một kiếm, cũng đoạt nó kinh nghiệm trí tuệ, thành tựu Vô Thượng Kiếm Thần.

Cảnh giới: Kiếm Sĩ, Kiếm Chủ, Kiếm Tôn, Kiếm Thánh, Kiếm Hầu, Kiếm Vương, Kiếm Hoàng, Kiếm Thần... (Update)