doc truyen truyen chu ebook prc download full

Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống

Ngưng 126 Chương 78867 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Một trạch nam tên Hạo Thiên người nước Việt nam đang xem tiểu thuyết thì nhận được một tin nhắn "yes/có" anh ta tưởng ai phá nên bấm đại thì máy tính trước mặt nổ, anh được đưa vào một thời không hỗn độn và được một hệ thống nhận làm chủ, xuyên qua từng tiểu thuyết và từ đó bước trên con đường cường giả.

map: đấu la, đấu phá, đấu la 2, võ động càn khôn, đại chúa tể, hồng mang, tinh thần biến, bàn long, ...

lưu ý: mỗi map sẽ phong ấn sức mạnh và được đầu thai vào map đó,chỉ có đấu la 2 là phong ấn sức mạnh chỉ còn lại cấp 11,12 và được trẻ lại còn 12t giống Hoắc Vũ Hạo.

Truyện nhìu gái, yy có,....

Bộ này bỏ.
Ai muốn coi nữa qua: Hỗn độn hệ thống

5 chương truyện mới nhất

1: hệ thống nhận chủ2: Đấu la đại lục3:Vũ hồn giác tỉnh4: Vũ hồn Sa Chi (Bạo Cát) - Siêu Tiên Thiên Mãn Hồn lực (1)5: Vũ hồn Sa Chi (Bạo Cát) - Siêu Tiên Thiên Mãn Hồn lực (2)6: Song Sinh Vũ Hồn7: Lần đầu gặp sư phụ Đường Tam trong nguyên tác8:Phong ba ký túc xá9: Lần đầu gặp Tiễu Vũ10: Nhiệm Vụ Công Lược Tiểu Vũ11: Chăn giường dùng chung12: Phong ba phòng ăn13: Bái sư Ngọc Tiểu Cương14: Lần Đầu tiếp xúc thân mật với Tiểu Vũ15: Tâm Ma16: Trả Thù Đến17: Lập Uy18: Trở về19: Ba Năm20: Gặp Lại và tình cảm của Tiểu Vũ21: Long Tu Châm22:Nghiên cứu Long Tu Châm23:Gia Nhập Sử Lai Khắc24: Vũ hồn Thực Vật25:Gây ra Nhiệm Vụ Công Lược Trúc Thanh, Ninh Dung Dung26:Bất Động Minh Vương- Triệu Vô Cực (1)27:Bất Động Minh Vương- Triệu Vô Cực (2)28:Chiến Bất Động Minh Vương29:Hạo Thiên nổi giận (1)30:Hạo Thiên nổi giận (2)31: Sa Chi cùng Hoa Đồng kết hợp32: Cùng Chu Trúc Thanh ở chung33: Đường Hạo Ghé Thăm34: Đường Hạo Lập Uy35: Bất ngờ được lợi36: Tà Hỏa Phượng Hoàng – Mã Hồng Tuấn37:3838: Nhiệm Vụ hoàn thành601: Lần dầu gặp bối bối, Đường Nhã, Hoắc Vũ Hạo39: Nam nhân chi chiến40: Dung Dung sơ hôn (1)41:Dung Dung sơ hôn (2)42: Lần đầu rút thưởng43: Hương diễm kí túc xá44: Đại đấu hồn tràng (1)45: Đại đấu hồn tràng ( 2 )46: Lần đầu đấu - Đường Tam chiến Chu Trúc Thanh47: Trận đấu mở màn48:Hồng Lâu