doc truyen hoanh tao hoang vu hthv truyen chu ebook prc download full

Hoành Tảo Hoang Vũ

Hoàn thành 1593 Chương 1313663 lượt đọc

reportcommentshare

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Hệ thống cấp bậc tu luyện, chuyển map đều tự nhiên một mạch thông suốt, không có đợi đến max level ở map cũ mới thả ra level mới, dẫn đến xung đột lung tung.

Lâm Lạc căn cốt yếu kém, 17 tuổi mới kích hoạt được 3 khiếu huyệt nhưng bỗng một ngày hắn ta bị một cái đỉnh từ trên trời rơi trúng đầu biến thành trò cười của cả gia tộc nhưng từ đó hắn lại gặp được thiên đại kỳ ngộ mờ ra cho hắn một con đường thông thiên. Kết cấu truyện Hoành Tảo Hoang Vũ là thế giới liền một mạch, ngay ban đầu là các mảnh đại lục, hành tinh, tinh hệ, thần giới.

Gia tộc do hắn một tay chống đỡ gia tộc lên, nhưng ngay từ đầu là loại bỏ những "thành phần không ổn định" ra để tái cấu trúc gia tộc ổn định.

Chương 1: Phá Đỉnh. (1)Chương 2: Phá Đỉnh. (2)Chương 3: Đại Cừu. (1)Chương 4: Đại Cừu. (2)Chương 5: Liên Tục Đột Phá.Chương 6: Ác Nô. (1)Chương 7: Ác Nô. (2)Chương 8: Phát Tài Chi Đạo. (1)Chương 9: Phát Tài Chi Đạo. (2)Chương 10: Cướp Bóc. (1)Chương 11: Cướp Bóc. (2)Chương 12: Chém Giết. (1)Chương 13: Chém Giết. (2)Chương 14: Ngũ Hành Đồng TuChương 15: Thẩm Gia Mở Tiệc. (1)Chương 16: Thẩm Gia Mở Tiệc. (2)Chương 17: Lần Đầu Xuất Chúng. (1)Chương 18: Lần Đầu Xuất Chúng. (2)Chương 19: Thắng xuất. (1)Chương 20: Thắng xuất. (2)Chương 21: Đột phá Bạo Khí cảnhChương 22: Tân niên tế điển. (1)Chương 23: Tân niên tế điển. (2)Chương 24: Thiêu Cửu. (1)Chương 25: Thiêu Cửu. (2)Chương 26: Không thể ngăn cảnChương 27: Gia chủ Lâm gia. (1)Chương 28: Gia chủ Lâm gia. (2)Chương 29: Ruồng bỏ. (1)Chương 30: Ruồng bỏ. (2)Chương 31: Cấm tự oaiChương 32: Thanh Mi Lộc. (1)Chương 33: Thanh Mi Lộc. (2)Chương 34: Phản thưởngChương 35: Treo Giải Thưởng. (1)Chương 36: Treo Giải Thưởng. (2)Chương 37: Cuồng Bạo Đan. (1)Chương 38: Cuồng Bạo Đan. (2)Chương 39: Hỏa Hạt VươngChương 40: Cương Khí Cảnh. (1)Chương 41: Cương Khí Cảnh. (2)Chương 42: Phục Kích. (1)Chương 43: Phục Kích. (2)Chương 44: Oanh sát Lâm Quảng SâmChương 45: Chiến Chung Vĩnh Thanh. (1)Chương 46: Chiến Chung Vĩnh Thanh. (2)Chương 47: Mãnh thú Tiên Thiên Cảnh. (1)Chương 48: Mãnh thú Tiên Thiên Cảnh. (2)Chương 49: Lưỡng Bại Câu Thương. (1)Chương 50: Lưỡng Bại Câu Thương. (2)