doc truyen truyen chu ebook prc download full

Hệ Thống Phục Sinh

Đang cập nhật 14 Chương 6752 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Để chế tạo người bảo hộ. Hệ thống thúc đẩy quá trình tiến hóa của Trái đất, mở màng cuộc chiến phục sinh, cuộc chiến đào thải.
Tôi một thằng sinh viên, phải cố gắng sống xót, không phải vì sức mạnh, chỉ mong cứu gia đình, người mình thương yêu.

5 chương truyện mới nhất