doc truyen ha than ht truyen chu ebook prc download full

Hà Thần

Hoàn thành 20 Chương 27589 lượt đọc

reportcommentshare

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Ai cũng đã nghe lớp người già trẻ kể chuyện về 'Hà thần' (Hà Bá). Thủy quái dưới cầu chính là một trong những câu chuyện hay nhất liên quan tới Hà thần, nội dung cực kỳ ly kỳ, tình tiết vòng trong bọc lấy vòng ngoài, đọc xong đảm bảo há hốc mồm, nghiền còn hơn cả Bình thư.

Ngươi hỏi ta vì sao mộ phần nhà Nguỵ gia có yêu quái? Vì sao ngõ lương phòng có ma? Rốt cuộc trong hai trăm lẻ chín phần mộ có bao nhiêu người? Vì sao lão chưởng hàng quan tài lại nói trong phỏng ẩn giấu bảo bối của người đã chết? Toàn bộ đều có trong 'Quỷ Thuỷ Quái Đàm'.

Chương 1: Đội vớt xác năm sôngChương 2: Thuỷ quái dưới cầuChương 3: Gương trận ở phần mộ Ngụy giaChương 4: Thi biến ở nhà ga Lão Long ĐầuChương 5: Gặp gỡ bất ngờ của Ngô lão hiển ở vườn rauChương 6: Hộp sắt oan hồnChương 7: Quan tài dưới ao senChương 7: Quan tài dưới ao sen (phần cuối)Chương 8: Ngã tư đường bị ma ám (Nửa chương đầu) ​Chương 8: Ngã tư đường bị ma ám (Nửa chương cuối) ​Chương 9: Đầu người trên bậc thang (Nửa chương đầu)​Chương 9: Đầu người trên bậc thang (nửa chương cuối)Chương 10: Bắt yêu ở thôn Chó Dữ (nửa chương đầu)Chương 10: Bắt yêu ở thôn Chó Dữ(nửa chương cuối)Chương 11: Xử bắn Liên Hóa Thanh (nửa chương đầu)Chương 11: Xử bắn Liên Hóa Thanh (nửa chương cuối)Chương 12: Trạm điện đài ngầm dưới sông (Nửa chương đầu)Chương 12: Trạm điện đài ngầm dưới sông (Nửa chương cuối)Chương 13: Bom ngườiChương 14: Vợ cương thi, con yêu quái (Nửa chương đầu)Chương 14: Vợ cương thi, con yêu quái (Nửa chương cuối)Chương 15: Táo quân trở mặt (Nửa chương đầu)Chương 15: Táo quân trở mặt (Nửa chương cuối)Chương 16: Mộ Hải Trương Ngũ (Nửa chương đầu)Chương 16: Mộ Hải Trương Ngũ (Nửa chương cuối)Chương 17: Hành Thủy Đan cướp đoạt bảo vật (Nửa chương đầu)Chương 17: Hành Thủy Đan cướp đoạt bảo vật (Nửa chương cuối)Chương 18: Phần mộ số hai trăm lẻ chín (Nửa chương đầu)Chương 18: Phần mộ số hai trăm lẻ chín (Nửa chương cuối)Chương 19: Hỏa thiêu con rối bằng da người (Nửa chương đầu)Chương 19: Hỏa thiêu con rối bằng da người (Nửa chương cuối)Chương 20: Ngôi nhà bị ma ám ở ngõ hẻm kho lương(Nửa chương đầu)Chương 20: Ngôi nhà bị ma ám ở ngõ hẻm kho lương(Nửa chương cuối)