doc truyen gia toc ma ca rong - tap 3 he lo gtmcr t3hl gtmcrt3hl truyen chu ebook prc download full

Gia Tộc Ma Cà Rồng - Tập 3: Hé Lộ
Gia Tộc Ma Cà Rồng - Tập 3: Hé Lộ

Gia Tộc Ma Cà Rồng - Tập 3: Hé Lộ

Hoàn thành 45 Chương 25073 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Đến khi nơi quyền uy lâu đời của Máu Xanh ở Rio de Janeiro bị đe dọa thì phe Máu Xanh lại cần Schuyler đứng về phía mình. Trận địa ở trên cao còn chiến trường thì đẫm máu. Schuyler bị giằng xé giữa bổn phận - đam mê - tình yêu và tự do.

Lãng mạn, cuốn hút và đầy những câu chuyện kỳ bí về lịch sử cũng như đời sống của ma cà rồng đã được hé lộ trong tập ba series Gia tộc ma cà rồng của tác giả Melisa de la Cruz.

Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 1Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 2Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 3Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 4Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 5Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 6Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 7Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 8Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 9Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 10Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 11Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 12Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 13Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 14Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 15Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 16Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 17Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 18Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 19Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 20Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 21Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 22Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 23Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 24Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 25Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 26Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 27Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 28Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 29Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 30Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 31Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 32Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 33Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 34Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 35Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 36Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 37Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 38Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 39Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 40Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 41Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 42Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 43Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 44Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 45Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Phần kết