doc truyen eragon - eldest - dai ca e e dc eedc truyen chu ebook prc download full

Eragon - Eldest - Đại Ca

Hoàn thành 71 Chương 45260 lượt đọc

reportcommentshare

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Eldest, tạm dịch là Đại Ca, là cuốn thứ hai trong bộ truyện Inheritance Cycle của tác giả Christopher Paolini, và là phần tiếp theo của cuốn Eragon.