doc truyen doc bo thien ha dbth truyen chu ebook prc download full

Độc Bộ Thiên Hạ

Hoàn thành 1057 Chương 418910 lượt đọc

reportcommentshare

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Dòng dõi Cửu Lê, dùng võ nhập vu, lấy vu nhập đạo. Tu vi đạt tới võ đạo tiên thiên liền có khả năng trở thành ma đạo vu sĩ. Vu hoang thế gia Diệp gia đệ tử Diệp Húc, tư chất hơn người, mười bốn tuổi bước vào võ đạo tiên thiên, không ngờ trong quá trình trắc thí trở thành vu sĩ thì phát sinh ra một hồi biến cố, bị đánh thành phế vật, bị bắt làm mã nô, nhận hết sỉ nhục khi dễ của huynh đệ mình.

Mang theo một tòa ngọc lâu thần bí, hắn bắt đầu trùng tu võ đạo, bước vào tiên thiên, độc bộ thiên hạ! Đây là một tác phẩm mới của Thạch Trư viết về ma đạo.

Chương 1: Võ Đạo tiên thiênChương 2: Bị xuống làm nôChương 3: Đan điền biến dịChương 4: Huynh đệ phản bộiChương 5: Cây non thanh ngọcChương 6: Chu giaChương 7: Mặt chấm đấtChương 8: Thăm dòChương 9: Uy của Vu SĩChương 10: Đột phá bản thânChương 11: Chưởng đánh ác nôChương 12: Quy củ của Mã mỗChương 13: Ngày hội ở Miêu CươngChương 14: Tấm khăn bị tổn hạiChương 15: Vu bảo tàn phiếnChương 16: Cướp giữa đườngChương 17: Không dám giết ngươi sao?Chương 18: Thôn phệ vu bảoChương 19: Nguy cơ bốn phíaChương 20: Lương mã như LongChương 21: Đại điển tế tổChương 22: Đánh cuộcChương 23: Uy của yêu thúChương 24: Một rống đánh chếtChương 25: Cửu giai yêu thúChương 26: Vạn phần hung hiểmChương 27: Đuổi giếtChương 28: Đầm nước thần bíChương 29: Yêu như mỹ nhânChương 30: Thân thể tiên thiênChương 31: Tiên thiên va chạmChương 32: Giết ngươi như giết chóChương 33: Xung kích quan tạpChương 34: Lần lượt đột pháChương 35: Đàn langChương 36: Lang hồ, lang yêuChương 37: Vô cùng cấp báchChương 38: Thực lực tăng nhanhChương 39: Tuyệt thế kỳ tàiChương 40: Bùng lên giết ngườiChương 41: Bất động như núiChương 42: Ngạnh kháng đao cươngChương 43: Thôn phệ đao cươngChương 44: Vu pháp chi uyChương 45: Thân thể Thủy đức cộng côngChương 46: Cửu Chuyển Nguyên CôngChương 47: Tâm pháp vô bổChương 48: Cửu dương bá thểChương 49: Huyết tế ngọc lâuChương 50: Chu Thiên tinh lực