doc truyen dich dinh dd truyen chu ebook prc download full

Dịch Đỉnh

Hoàn thành Convert 651 Chương 44099 lượt đọc

reportcommentshare

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Người mang long khí, nhân đạo tổng cương

Một lần ngoài ý muốn, hắn mang theo một linh hồn vỡ nát, về thế giới này mười tám năm trước, khi đó, giang sơn như vẽ, quần hùng tranh giành, mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm?

Nương tựa theo Long khí bí thuật, đột phá mệnh cách, muốn đi kia “Dịch Đỉnh” chi sự.