settingsshare

Cửu U Đế Chủ Chương 9: Tử Vân Cốc.

Đại Côn sơn mạch phía Bắc có một con sông, nước sông gần mọc đầy Tử Hà Thảo, là một loại cấp thấp thảo dược, dùng để đắp lên vết thương giúp ngưng huyết, này con sông nước cứ mỗi hoàng hôn xuống, đều bị nhuộm thành tử sắc, lấp lánh mộng ảo, bị gọi là Tử Kính hà.

Tử Kính hà kéở dài một đầu xuống là gần đó tiểu trấn, một đầu khác chảy vào Tử Vân Cốc.

Tử Vân Cốc , nói là Cốc, kỳ thật chỉ chính là cửa vào trong gần Tử Kính hà sơn cốc, nối dài đến vài ngọn núi cao.

Sơn cốc cửa vào bị khắc cấm chế, cửa cốc kề , một thô y lão giả ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, đối với Huyễn Âm tiên tử tiến đến không phản ứng.

Huyễn Âm tiên tử đi trước một bước, cười nói :" Mộc lão, Tư Vũ lần này dẫn theo đệ tử chân truyền trở về, còn là nhờ ngài trao một khối nhập cốc lệnh."

Mộc lão mở mắt, vẩn đục đồng tử thoáng chốc thanh minh, tầm mắt đảo qua lạcl! hậu đằng sau Bạch Huyền.

Bạch Huyền rùng mình, cảm giác thân thể bí mật bị trước mắt lão giả rình coi, thần sắc khẩn trương, giấu trong tay áo tay nắm chặt đến trắng bệch.

" Ám huyễn thần đạo? Tốt mầm! " Mộc lão thoáng tán thưởng, phất tay , một khối ngân sắc vật thể bay đến Bạch Huyền trước mặt.

Đưa tay nhận lấy, Bạch Huyền đánh giá , thì ra là một khối lệnh bài, đối với 13 tuổi đứa nhỏ tay mà nói, lệnh bài to hơn, ngân sắc , trên khắc tử sắc đoá vân, dưới khắc ' Lệnh' tự, viền trạm trổ cấm chế.

Bạch Huyền vội vàng thi lễ:" đệ tử Bạch Huyền tạ Mộc lão ban cho."Mộc lão khoát tay, lần nữa nhắm mắt.

Huyễn Âm tiên tử gật đầu, đối Bạch Huyền đạo :"đồ nhi, nhỏ máu vào lệnh bài. Từ nay về sau có thể dùng này lệnh xuất nhập cốc. Nếu tử vong, lệnh bài cũng hủy. Mỗi lệnh chỉ có thể một mình đi, nếu không có lệnh bài, cấm chế sẽ ngăn trở."

Bạch Huyền nghe lời, từ đeo vai túi lấy ra tiểu đao, trên ngón tay rạch, nhỏ một giọt máu lên.

Tử Vân Cốc cảnh sắc xanh tươi, nhân vì linh khí so ngoại giới nồng đậm hơn, đệ tử thống nhất tử y , ngực trái thêu vân đoá đồ đằng. Đệ tử thường đều thêu bạch vân. Bạch Huyền để ý, sư phó Huyễn Âm tiên tử đồ đằng là kim sắc vân đoá, trên còn thêu chữ ' Huyễn' tự.

Tử Vân Cốc có tam điện ngũ phong. Chia nội ngoại cốc, tam điện theo thứ tự Sự vụ điện, phụ trách tạp vật, tạp dịch, Nhiệm vụ điện là đệ tử nội ngoại đến nhận trong cốc nhiệm vụ, lấy được thưởng phong phú. Hối đoái điện, chỉ cần đệ tử có hối đoái điểm, có thể ở đây đổi vũ khí, linh thảo, đan dược, bảo vật.

Ngũ phong trong lớn nhất là Ngoại Phong, đệ tử ngoại cốc nơi tu hành. Nội cốc có Thiên Phong sơn, Huyễn Âm động, Tử La các , mỗi nơi đều có am hiểu theo thứ tự phong, huyễn thần đạo. Tử La các là gồm các loại thần đạo đệ tử nghiên tu.Cuối cùng một phong, Tử Vân Phong, nơi cốc chủ, đệ tử hạch tâm nơi tu luyện.

Bạch Huyền nghe sư phó sơ lược giới thiếu, xem như rõ ràng Tử Vân Cốc bố cục, một đường bị Huyễn Âm tiên tử mang đi, thẳng hướng Huyễn Âm động.
Đăng bởi: Meo Meo
Giao diện cho điện thoại

Ngào tạo:
Cập nhật:

Chia sẻ