doc truyen truyen chu ebook prc download full

Cửu Long Thần Liên Truyện

Đang cập nhật 3 Chương 950 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Vạn Đạo thế giới chia làm vạn đạo mỗi người đều phải chọn cho mình một con đường để đi nhưng đều không phân biệt đích đến là chân chính Thiên đạo.
Hắc Liên Đại Đế thân mang Hắc Liên thánh thể, một đời cảm ngộ võ đạo chi lộ, giết người tùy ý bị thế nhân xưng Hắc Quỷ, về sau cảm ngộ Thiên đạo thất bại tẩu hỏa nhập ma, bị người người đuổi giết, bị một trong những người mà mình tin tưởng nhất phản bội, mang theo thù hận trùng sinh đến 10 vạn năm sau, ngộ đạo lại từ đầu vì báo thù mà chuẩn bị, vì vấn đỉnh Thiên đạo mà đi.
Đại Đế tranh phong, thiên địa bất ổn, Cử Long xuất thế, cự liên hư ảnh hiện, một cùng thế giới, san thành bình địa, liệu ai có thể chiến thắng, vấn đỉnh Thiên đạo, cùng trời đất sánh ngang...
----------------------------------------------------------------------------
Đây là tác phẩm đầu tay của tại hạ chư vị huynh đệ tỷ muội đi qua có thể ủng hộ bình luận nhận xét giúp tiểu đệ, hy vọng chư vị nhẹ tay một chút, tiểu đệ còn nhỏ không chịu được áp lực...

5 chương truyện mới nhất