doc truyen he thong chi chuong mon muon nghich thien htccmmnt truyen chu ebook prc download full

Hệ thống chi chưởng môn muốn nghịch thiên

Nháp Convert 0 Chương 0 lượt đọc

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Trang bức phạm trở thành chưởng môn sau khi sẽ làm gì?

Đương nhiên là mang theo đồ tử đồ tôn đồng thời trang bức!

Chưởng môn viết: Không trang bức không thể sống ~

Ngạch, cái kia tác giả đừng chạy, lại nói chúng ta tên sách không phải là muốn nghịch thiên sao? Toàn bộ hành trình trang bức thật tốt?

( thế giới bối cảnh: Cửu hoàn hư không, thế giới như luân!

( cố sự bối cảnh: Linh triều lên lúc, chúng sinh Phong Ma!

5 chương truyện mới nhất