settingsshare

Chuyện Xưa Tích Củ ÔNG CỌP ĐÌNH TÂN KIỂNG


ÔNG CỌP ĐÌNH TÂN KIỂNG

Vùng Tân Kiểng xưa kia là nơi sung túc không kém gì Chợ Lớn hoặc chợ Bến Nghé (Sài Gòn).

Vào mùa xuân năm Canh Dần (1771), cách đây non hai trăm năm, dân chúng ở Tân Kiểng đang vui chơi thưởng xuân, bỗng có con cọp từ phía rừng Sát chạy vào chợ, giết hại và gây thương tích cho nhiều người. Dân chúng hoảng sợ, chạy đến báo cáo sự tình cho quân sĩ triều đình ở đồn Dinh (Tân Thuận). Quân sĩ kéo đến, bao vây bốn mặt nhưng con cọp nọ quá dữ, rút vào vách nhà, lùm cây mà thủ thế.

Một ông thầy tu, gọi là Tăng Ân bèn trình bày với quân sĩ: - Con cọp này quá lợi hại. Tuy là Phật tử, thế phát quy y nhưng bần đạo xin ra sức cứu dân độ thế.

Quân sĩ đồng ý. Nhưng ông Tăng Ân còn một người đồ đệ tên là Trí Năng. Vì quá thương thầy nên Trí Năng cản lại.

Ông Tăng Ân đáp: - Thầy còn dẻo sức. Để thầy đánh cọp. Đệ tử tuy sung sức nhưng liệu đối phó nổi với con ác thú này chăng?

Nói xong, ông Tăng Ân dùng ngọn côn mà hươi lên, xông vào quyết sống chết.

Tài nghệ của ông Tăng Ân quả thật là cao cường. Chập sau, con cọp bị thương nặng, bò núp vào trong lùm tre mà cố thủ. Ông Tăng Ân chạy theo đánh tới tấp, nhưng con cọp nọ lúc hấp hối lại trở nên quá hung tợn.

Đồ đệ Trí Năng thét to: - Xin thầy để tôi vào tiếp sức.

Chưa dứt lời, con cọp nhảy chồm ra, ông Tăng Ân bước thối lui, té sấp xuống cái mương nhỏ. Cọp vồ ông Tăng Ân.

Thấy thì của mình lâm nguy, Trí Năng chạy ra đánh mấy đòn côn khiến cọp chết tại trận, Nhưng hỡi ôi! Vì vết thương trầm trọng, ông Tăng Ân cũng trút hơi thở cuối cùng.

Dân chúng vùng chợ Tân Kiểng vô cùng thương xót, cử hành lễ an táng của ông Tăng Ân vô cùng trọng thể. Họ an táng ông tại chỗ, trên mộ có xây tháp để ghi công đức.

Nay tháp ấy hãy còn. Và tại đình Tân Kiểng (Sài Gòn) theo tục lệ có vẽ hình một ông cọp thật to, nhắc lại thành tích xa xưa của ông Tăng Ân, người Phật tử xả thân để cứu dân.Giao diện cho điện thoại

Ngào tạo:
Cập nhật:

Chia sẻ