settingsshare

Chiến Phá Thương Khung Chương 254: Phi Hỏa Lưu TinhChương 254 Phi Hỏa Lưu Tinh.

Phi Hỏa Lưu Tinh bây giờ căn bản không rảnh hiểu Lần Đầu Tiên Ngoái Đầu Nhìn Lại, hắn có thể miễn dịch Nữ Hoàng Nhền Nhện phản đối trạng thái, nhưng Nữ Hoàng Nhền Nhện công kích hắn cũng muốn toàn lực trốn tránh, nếu không lượng HP căn bản là không có cách bảo trì ở khỏe mạnh trạng thái.

Nữ Hoàng Nhền Nhện sinh mệnh giá trị thong thả giảm xuống ở bên trong, mà từ lúc Tiêu Viễn cùng Lần Đầu Tiên Ngoái Đầu Nhìn Lại đi vào lúc sau, Phi Hỏa Lưu Tinh tẩu vị liền bắt đầu thường xuyên sai lầm.

Này thực bình thường, Phi Hỏa Lưu Tinh bây giờ áp lực quá, hơn nữa Lần Đầu Tiên Ngoái Đầu Nhìn Lại lấy vài cái đánh lén, càng làm cho trong lòng hắn sản sinh bóng ma.

Đánh, không thể chuyên tâm, không đánh, rất đáng tiếc.

Phi Hỏa Lưu Tinh sinh mệnh giá trị càng hàng càng ít, lúc rơi đến 30% tả hữu thì hắn đỡ không nổi rồi, quang dựa vào trị liệu pháp thuật đã muốn duy trì không dứt huyết tuyến khỏe mạnh rồi, chỉ có thể uống nổi lên thuốc nước.

Nữ Hoàng Nhền Nhện sinh mệnh giá trị giảm xuống đến 70% thì Bách Hoa Vĩ Thiếu đã tới, hắn là dùng tùy cơ Quyển Trục bay tới.

“Chiến ca, này cũng là ta bằng hữu?”

“Không biết.”

“Kia a!”

Bách Hoa Vĩ Thiếu thủ vừa nhấc, đem ‘Giác Tỉnh’ người thủ hộ Arthas kêu gọi ra.

Lần Đầu Tiên Ngoái Đầu Nhìn Lại bay nhanh đánh chữ: “Không cần đánh, chính hắn sắp ngỏm rồi.”

Tuy rằng Nữ Hoàng Nhền Nhện sinh mệnh giá trị một mực giảm xuống, nhưng Phi Hỏa Lưu Tinh có thể duy trì huyết tuyến khỏe mạnh, dựa vào chính là uống dược thủy, mà ba lô dung lượng đúng (là) có hạn, khi hắn thuốc nước hao hết, muốn còn như vậy đánh Nữ Hoàng Nhền Nhện, liền không thể nào.

Lấy Phi Hỏa Lưu Tinh kỹ thuật, ở thuốc nước sung túc dưới tình huống, đan giết Nữ Hoàng Nhền Nhện là có thể, nhưng thuốc nước tiêu hao là một vấn đề lớn, giống loại người như hắn uống pháp, căn bản không có thể có thể kiên trì đến Nữ Hoàng Nhền Nhện chết đi.

Nữ Hoàng Nhền Nhện sinh mệnh giá trị giảm xuống đến 50% tả hữu thì Phi Hỏa Lưu Tinh thuốc nước toàn bộ uống cạn sạch, hắn bắt đầu rất nhanh chạy động, muốn dùng vị trí chạy trốn tránh công kích, nhưng mà này không nhiều lắm tác dụng, Nữ Hoàng Nhền Nhện công kích vẫn đang ổn định tác dụng ở trên người hắn.

“Hoảng ——”

Một đạo lục quang chói mắt buông xuống ở tại Phi Hỏa Lưu Tinh thân mình, đây là Y sư nghề nghiệp cấp Sử Thi kỹ năng 'Tô sinh " tác dụng đúng (là) duy nhất khôi phục 100% điểm sinh mệnh, cũng duy trì liên tục hai mươi giây, mỗi giây khôi phục 20% điểm sinh mệnh.

Đây là Phi Hỏa Lưu Tinh cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh rồi.

“Sắp chết.”

Lần Đầu Tiên Ngoái Đầu Nhìn Lại ở {kênh đội ngũ} đánh chữ.

‘Tô sinh’ đều nộp, nhanh...


[ truyen cua tui dot
net ]
Quả nhiên, Tô sinh duy trì thời gian đi qua, Phi Hỏa Lưu Tinh sinh mệnh giá trị bắt đầu cấp tốc giảm xuống, cho đến bị Nữ Hoàng Nhền Nhện giết chết.

Mà Nữ Hoàng Nhền Nhện, còn thừa lại 47% sinh mệnh giá trị.

Tạch tạch tạch Tạch...!

Lần Đầu Tiên Ngoái Đầu Nhìn Lại Lôi Điện ở Phi Hỏa Lưu Tinh ngã xuống nháy mắt liền bổ vào Nữ Hoàng Nhền Nhện thân mình, Nữ Hoàng Nhền Nhện bây giờ còn vị thoát Ly chiến đấu, điểm sinh mệnh còn chưa có bắt đầu khôi phục, sau đó tiếp nhận, đúng (là) thoải mái nhất lúc.

“Ta nhưng không đoạt ngươi a, là ngươi đánh không lại.”

Lần Đầu Tiên Ngoái Đầu Nhìn Lại một bên phách, nhất biên đả Tự.

Phi Hỏa Lưu Tinh nằm trên mặt đất không có phóng thích thi thể.

“Tiện, B!”

Phi Hỏa Lưu Tinh mắng một tiếng.

“Các ngươi chờ, dám đoạt lão, tử, ta giết các ngươi lui khu!”

Phi Hỏa Lưu Tinh phóng thích linh hồn, thi thể từ dưới đất biến mất.

“Ai, thủ thiếu, nếu không điện kia vài cái, hắn có nên không mắng ta.”

Lần Đầu Tiên Ngoái Đầu Nhìn Lại đánh trúng Tự, điện lên Nữ Hoàng Nhền Nhện.

Tiêu Viễn trách mắng: “Thiếu con em ngươi, phóng Thánh Thú Chi Hộ!”

Nữ Hoàng Nhền Nhện chỉ là một nhớ đàn độc thuật, Tiêu Viễn, Bách Hoa Cuồng Sa, Lần Đầu Tiên Ngoái Đầu Nhìn Lại toàn bộ trúng chiêu.

Hoảng ——

Một vệt kim quang theo Lần Đầu Tiên Ngoái Đầu Nhìn Lại trong cơ thể lòe ra, Thánh Thú Chi Hộ phát động, toàn bộ phản đối trạng thái toàn bộ biến mất.

“Bạn chí thân của ta a, để ta làm thủ hộ!”

Người thủ hộ Arthas chạy lên trước, dùng thân thể ngăn cản Nữ Hoàng Nhền Nhện công kích, sau khi thức tỉnh Arthas đang bảo vệ phương diện trở nên mạnh hơn, tốc độ di động nhanh đến có thể thoải mái ngăn trở thuấn phát kỹ năng.

Có người thủ hộ Arthas hấp thu thương tổn, Tiêu Viễn cùng Lần Đầu Tiên Ngoái Đầu Nhìn Lại chỉ cần toàn lực thương tổn chuyển vận là được,

Nữ Hoàng Nhền Nhện sinh mệnh giá trị duy trì liên tục giảm xuống.

“A ha ha ha ha ha...”
“A ha ha ha ha ha...”

Nữ Hoàng Nhền Nhện cuồng tiếu phóng xuất ra lần lượt phản đối trạng thái kỹ năng, kết quả toàn bộ bị Thánh Thú Chi Hộ miễn dịch.

“Tiện, B, lão, tử, cm m!”

Tiểu đội thành viên khác còn chưa tới, Phi Hỏa Lưu Tinh bào thi (chạy lại phục sinh) đã trở lại, chỉ thấy hắn xách kiếm lao thẳng tới Lần Đầu Tiên Ngoái Đầu Nhìn Lại, căn bản không có hiểu Tiêu Viễn cùng Bách Hoa Vĩ Thiếu, hắn thậm chí đều là từ Tiêu Viễn cùng Bách Hoa Vĩ Thiếu bên người chạy tới.

Lần Đầu Tiên Ngoái Đầu Nhìn Lại không trốn, kêu Phi Hỏa Lưu Tinh chém ngũ kiếm, điểm sinh mệnh thay đổi Tàn Huyết, một cái thoáng hiện thoát đi, bắt đầu chạy chạy thuốc nước, không bao lâu, điểm sinh mệnh liền toàn mãn rồi.

“Ta đánh ngươi mọi nơi, ngươi đánh ta năm lần, lúc này chúng ta huề nhau chứ?”

“Tiện. B, lão tử, cm m!”

Phi Hỏa Lưu Tinh mắng to lên tiếp tục đuổi giết Lần Đầu Tiên Ngoái Đầu Nhìn Lại.

“Ta nhưng không chửi, mắng ngươi, cũng không còn đoạt ngươi BOSS, đúng (là) chính ngươi không được, bây giờ là chúng ta ở giết BOSS, nếu như chúng ta chết rồi, ngươi cũng có thể tiếp nhận a.”

“Tiện. B, lão tử, cm m!”

Mặc kệ Lần Đầu Tiên Ngoái Đầu Nhìn Lại nói cái gì, Phi Hỏa Lưu Tinh nói thủy chung là một câu.

Chết truy Lần Đầu Tiên Ngoái Đầu Nhìn Lại.

“Ngươi có hết hay không? Đang đánh ta nhưng hoàn thủ nữa à!”

Lần Đầu Tiên Ngoái Đầu Nhìn Lại bị đuổi đến lửa giận bay lên, nhịn không được.

“Tiện. B, lão tử, cm m!”

Tạch tạch tạch rắc rắc, tít ——

Lần Đầu Tiên Ngoái Đầu Nhìn Lại bắt đầu rồi phản kích, Lôi Điện Thuật thêm Lôi Bạo Thuật, vài cái đã đem Phi Hỏa Lưu Tinh sinh mệnh giá trị đánh cho tàn phế, Phi Hỏa Lưu Tinh Cuồng tăng máu vẫn đang đỡ không nổi Lần Đầu Tiên Ngoái Đầu Nhìn Lại thương tổn, không vài cái, đã bị đánh đến Tàn Huyết 21 điểm.

Lần Đầu Tiên Ngoái Đầu Nhìn Lại đột nhiên dừng tay.

“Tiện. B, giết ta nha!”

Phi Hỏa Lưu Tinh chứng kiến Lần Đầu Tiên Ngoái Đầu Nhìn Lại không có giết chính mình, càng khoa trương.

Lần Đầu Tiên Ngoái Đầu Nhìn Lại chạy hướng bên cạnh hắn, dùng Kháng Cự Hỏa Hoàn bắn hắn hạ xuống, sau đó lại đuổi lên trước tiếp tục đạn, đạn đạn đạn đạn, thẳng đến đưa hắn đạn đã có công ty đầu tư Phiêu Lưu Địa Tinh tiểu quái địa phương, mới dừng lại thủ.

Một đám công ty đầu tư Phiêu Lưu Địa Tinh tiểu quái vọt lên, vây quanh Phi Hỏa Lưu Tinh chém giết, Phi Hỏa Lưu Tinh tăng máu, Lần Đầu Tiên Ngoái Đầu Nhìn Lại liền phách hắn,... Cứ như vậy trì tục liễu thập mấy giây sau, Phi Hỏa Lưu Tinh lại rồi ngã xuống.

Đinh!

Một món đồ màu vàng trang bị rớt đi ra, Lần Đầu Tiên Ngoái Đầu Nhìn Lại chạy lên trước, đem nhặt lên.

Của nàng công ty đầu tư Phiêu Lưu Địa Tinh thanh danh đã đạt đến 'Sùng kính " chỉ thiếu chút nữa liền 'Sùng bái' rồi, mà mượn Địa Tinh tiểu quái tay giết chết Phi Hỏa Lưu Tinh, đại giới chính là, tất nhiên sẽ nhường Phi Hỏa Lưu Tinh rụng nhất trang bị.

“Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi đoạt ngươi quái áy náy mới không giết ngươi? Cười chết tỷ, Nhị Hóa!”

“Tiện. B, lão tử, cm m!”

Phi Hỏa Lưu Tinh tức giận đến mắng to một tiếng, lại một lần phóng ra linh hồn.

Lần Đầu Tiên Ngoái Đầu Nhìn Lại đánh chữ: “Hai người các ngươi đánh không có sao chứ?”

Tiêu Viễn trả lời: “Không có việc gì.”

Trong túi đeo lưng thuốc nước sung túc, hơn nữa người thủ hộ Arthas Mạnh Mẽ bảo hộ, Tiêu Viễn cùng Bách Hoa Vĩ Thiếu hai người hiện tại thực an toàn.

Sở dĩ muốn tìm hai mươi người, chỉ là vì ứng đối Nữ Hoàng Nhền Nhện lượng HP xuống đến 10% dưới khi ‘Máu giận’ trạng thái, mà máu giận không có đến trước khi đến, chỉ cần có thể miễn dịch phản đối trạng thái, một người là có thể solo Nữ Hoàng Nhền Nhện.

Lần Đầu Tiên Ngoái Đầu Nhìn Lại chạy.

Nàng dĩ nhiên không phải đi rồi, mà là đi chắn Phi Hỏa Lưu Tinh rồi.

Ở nửa đường thượng chặn giết!

Rắc rắc! Tít ——

Tàn Huyết hư nhược Phi Hỏa Lưu Tinh đang chạy luôn luôn, hai phát Lôi Điện thêm một cái lôi bạo, trực tiếp đưa hắn miễu sát.

Rắc rắc! Tít ——

Hai phút về sau, Phi Hỏa Lưu Tinh lại ngã xuống Tân Thủ thôn ngoại một cái lộ khẩu.

Lại hai phút về sau, Phi Hỏa Lưu Tinh lại một lần Tử Vong...

“Tiện. B, lão tử không giết tới ngươi lui khu, lão tử từ nay về sau không chơi trò chơi!”

Phi Hỏa Lưu Tinh mau tức mộng...

(Tới trước Chương 01: Thật có lỗi, ngày hôm qua còn chặt đứt, bất quá từ ngày mai trở đi, không biết cái này dạng)

Convert by: Gon


Giao diện cho điện thoại

Ngào tạo:
Cập nhật:

Chia sẻ