doc truyen cham xuyen chi van la xa hoi chua nghia hao cxcvlxhcnh truyen chu ebook prc download full

Chậm xuyên chi vẫn là xã hội chủ nghĩa hảo
Chậm xuyên chi vẫn là xã hội chủ nghĩa hảo

Chậm xuyên chi vẫn là xã hội chủ nghĩa hảo

Hoàn thành Convert 366 Chương 1994 lượt đọc

reportcommentshare

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Hán Việt: Mạn xuyên chi hoàn thị xã hội chủ nghĩa hảo

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Dị thế, Tu chân, Xuyên việt, Xuyên nhanh, Hồng Lâu, Mãn Thanh, Thăng cấp lưu

Y khoa sinh cố vũ bôn ở thi lên thạc sĩ trên đường vừa đi không trở về. Lại ở thi lên thạc sĩ chính trị dâm uy hạ run bần bật, ở bối một bụng

“Phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị, ái quốc, chuyên nghiệp, thành tin, thân thiện.”

Khi tâm sinh oán giận, bị hài hòa hệ thống ném tới các thời không nỗ lực sinh tồn chuyện xưa.

Ps:① luôn nghe người ta nói xã hội không tốt, quốc gia không dân chủ, oai quả nhân ánh trăng đặc biệt viên, cho nên mới viết cái này văn, chỉ do giải trí

②1v1

③ bổn văn là chậm xuyên thăng cấp văn, tiết tấu tương đối chậm.

④ cái thứ nhất thế giới là nguyên sang tu chân. Cái thứ hai thế giới hồng lâu. Cái thứ ba thế giới tạm định thanh xuyên. Cam đoan ngày càng 3000+

Chương 1: Trói định hệ thốngChương 2: Đạt được không gianChương 3: Nông nữ tu tiên 1Chương 4: Nông nữ tu tiên 2Chương 5: Nông nữ tu tiên 3Chương 6: Nông nữ tu tiên 4Chương 7: Nông nữ tu tiên 5Chương 8: Nông nữ tu tiên 6Chương 9: Nông nữ tu thật 7Chương 10: Nông nữ tu tiên 8Chương 11: Nông nữ tu tiên 9Chương 12: Nông nữ tu tiên 10Chương 13: Nông nữ tu tiên 11Chương 14: Nông nữ tu tiên 12Chương 15: Nông nữ tu tiên 13Chương 16: Nông nữ tu tiên 14Chương 17: Nông nữ tu tiên 15Chương 18: Nông nữ tu tiên 16Chương 19: Nông nữ tu tiên 17Chương 20: Nông nữ tu thật 18Chương 21: Nông nữ tu thật 19Chương 22: Nông nữ tu thật 20Chương 23: Nông nữ tu thật 21Chương 24: Nông nữ tu thật 22Chương 25: Nông nữ tu thật 23Chương 26: Nông nữ tu thật 24Chương 27: Nông nữ tu thật 25Chương 28: Nông nữ tu thật 26Chương 29: Nông nữ tu thật 27Chương 30: Nông nữ tu thật 28Chương 31: Nông nữ tu thật 29Chương 32: Nông nữ tu thật 30Chương 33: Nông nữ tu thật 31Chương 34: Nông nữ tu thật 32Chương 35: Nông nữ tu thật 33Chương 36: Nông nữ tu thật 34Chương 37: Nông nữ tu thật 35Chương 38: Nông nữ tu thật 36Chương 39: Nông nữ tu thật 37Chương 40: Nông nữ tu thật 38Chương 41: Nông nữ tu thật 39Chương 42: Nông nữ tu thật 40Chương 43: Nông nữ tu thật 41Chương 44: Nông nữ tu thật 42Chương 45: Nông nữ tu thật 43Chương 46: Nông nữ tu thật 44Chương 47: Hồi trồng hoaChương 48: Hồng Lâu 1Chương 49: Hồng Lâu 2Chương 50: Hồng Lâu 3