doc truyen buong gian than cua tram ra bgtctr truyen chu ebook prc download full

Buông Gian Thần Của Trẫm Ra
Buông Gian Thần Của Trẫm Ra

Buông Gian Thần Của Trẫm Ra

Đang cập nhật 281 Chương 58540 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Với nhân vật nữ chính là một con người tuyệt vời, hoàn hảo cả thể xác lẫn tâm hồn lại là thái tử phi đích thân do hoàng đế chọn lựa.

Nhưng cuộc đời của nàng cũng lắm gian truân khi mà không được thái tử ân sủng chút nào, sóng gió cuộc đời nàng vì thế mà càng đến dữ dội hơn.

Bằng tất cả tâm huyết và tự trong của mình, nàng quyết phấn đấu để trở thành người lưu danh sử sách muôn đời...

Chương 1: Nhất thời kích động, hậu quả của một cuộc cưỡng dâm không thành! (1)Chương 2: Nhất thời kích động, hậu quả của một cuộc cưỡng dâm không thành (2)Chương 3: Nhất thời kích động, hậu quả của một cuộc cưỡng dâm không thành! (3)Chương 4: Nhất thời kích động, hậu quả của một cuộc cưỡng dâm không thành (4)Chương 5: Nhất thời kích động, hậu quả của một cuộc cưỡng dâm không thành (5)Chương 6: Nhất thời kích động, hậu quả của một cuộc cưỡng dâm không thành (6)Chương 7: Nhất thời kích động, hậu quả của một cuộc cưỡng dâm không thành (7)Chương 8: Nhất thời kích động, hậu quả của một cuộc cưỡng dâm không thành (8)Chương 9: Tứ hôn (1)Chương 10: Tứ hôn (2)Chương 11Chương 12: Tứ hôn (3)Chương 13: Mưu lớn: “Dâm Quân” (1)Chương 14: Mưu lớn: “Dâm Quân” (2)Chương 15: Mưu lớn “Dâm Quân” (3)Chương 16: Mưu lớn “Dâm Quân” [4]Chương 17: Trẫm... Cứng rồi [1]Chương 18: Trẫm... Cứng rồi (2)Chương 19: Trẫm... Cứng rồi [3]Chương 20: Trẫm... Cứng rồi [4]Chương 21: Trẫm... Cứng rồi [5]Chương 22: Trẫm... Cứng rồi (6)Chương 23: Trẫm... Cứng rồi [7]Chương 24: Trẫm... Cứng rồi [8]Chương 25: Tìm mĩ [1]Chương 26: Tìm mĩ [2]Chương 27: Thù mới hận cũ [1]Chương 28: Thù mới hận cũ [2]Chương 29: Thù mới hận cũ [3]Chương 30: Thù mới hận cũ (4)Chương 31: Thù mới hận cũ [5]Chương 32: Như Họa thần bí [1]Chương 33: Như Họa thần bí [2]Chương 34: Bức họa mỹ nhânChương 35: Xung đột [1]Chương 36: Xung đột [2]Chương 37: Xung đột [3]Chương 38: Bắt gặp thân thể nữ giới của ái khanh [1]Chương 39: Bắt gặp thân thể nữ gới của ái khanh [2]Chương 40: Bắt gặp thân thể nữ giới của ái khanh [3]Chương 41: Vương hầu đa tình [1]Chương 42: Vương hầu đa tình [2]Chương 43: Vương hầu đa tình [3]Chương 44: Vương hầu đa tình [4]Chương 45: Vương hầu đa tình [5]Chương 46: Biển giấm nổi sóng [1]Chương 47: Biển giấm nổi sóng [2]Chương 48: Biển giấm nổi sóng [3]Chương 49: Hoàng thượng ủ bệnh [1]Chương 50: Hoàng thượng ủ bệnh [2]