doc truyen bo chau bc truyen chu ebook prc download full

Bồ Châu

Đang cập nhật Convert 110 Chương 524 lượt đọc

reportcommentshare

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Bồ Châu hai đời về sau đều là Hoàng hậu.

Chỉ bất quá, đời trước nàng nam nhân là Thái tử, mà đời này, là Thái tử cái mưu kia hướng soán vị hoàng thúc.

Bối cảnh giá không Hán + Đường.

Liên quan tới đổi mới, như không tình huống đặc biệt nói rõ, mỗi sáng sớm 9 ít sẽ có. Phòng trộm tỉ lệ bảy mươi phần trăm.

Chớ tại ta văn dưới đối những tác giả khác văn phát biểu phụ | mặt | bình luận, cũng xin miễn đến những tác giả khác văn dưới Amway ta văn. Cảm tạ.

Nội dung nhãn hiệu: Cung đình hầu tước ông trời tác hợp cho trùng sinh

Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Bồ Châu, Lý Huyền Độ ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

5 chương truyện mới nhất