doc truyen ben nhau tron doi bntd truyen chu ebook prc download full

Bên Nhau Trọn Đời

Hoàn thành 12 Chương 9519 lượt đọc

reportcommentshare

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Từng có người hỏi tôi, định nói gì trong cuốn sách?
Thực ra, ban đầu khi viết, tôi đơn thuần chỉ muốn kể một câu chuyện, không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng người ta hỏi nghiêm túc, tôi cũng phải nghiêm túc trả lời.

Tôi nghĩ câu trả lời là thế này:
"Có bao nhiêu cuộc tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long. Điều mà Bên Nhau Trọn Đời muốn nói, chính là hạnh phúc đó!"