doc truyen am duong mien tuu than adm truyen chu ebook prc download full

Âm Dương Miện

Hoàn thành 688 Chương 263899 lượt đọc

reportcommentshare

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Âm Dương Miện - Tửu Thần

Thế giới của Đường Gia Tam Thiếu luôn huyền ảo, diễm lệ và tràn ngập sự sáng tạo. Từ Trù Sư (Băng Hỏa Ma Trù) đến Nhạc Sư (Cầm Đế), Hồn Sư (Đấu La Đại Lục), với sức sáng tạo tựa như vô tận của mình, Đường Tam đã đưa người đọc từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Sau khi hoàn thành siêu phẩm Đấu La Đại Lục thì Đường Gia Tam Thiếu đã bắt tay ngay vào bộ truyện mới có tên Âm Dương Miện. Trong hơn 6 năm cầm bút của mình, có lẽ đây là tác phẩm mà Đường Gia Tam Thiếu đã dành nhiều tâm sức nhất. Để chuẩn bị cho Âm Dương Miện thì trong suốt thời gian viết Đấu La, tác giả đã đi rất nhiều nơi để thu thập các loại tài liệu, lấy âm dương, ngũ hành, thiên can và ma huyễn cùng kết hợp lại để tạo nên một tân thế giới kỳ huyễn thú vị và tràn ngập sự sáng tạo với một chức nghiệp mới: Phẩm Tửu Sư. Mời bạn đọc cùng thưởng thức.

Chương 1: Liệt Diễm Phần TìnhChương 2: Một thế hệ rượu thần (Thượng)Chương 2: Một thế hệ rượu thần(hạ).Chương 3: Ma sư Âm Dương Miện(thượng).Chương 3: Ma sư Âm Dương Miện(hạ).Chương 4: Âm Dương ma sư(thượng).Chương 4: Âm Dương ma sư(hạ).Chương 5: Âm Dương cân bằng(thượng).Chương 5: Âm Dương cân bằng(hạ).Chương 6: Buổi lễ khai giảng đặc biệt(thượng).Chương 6: Buổi lễ khai giảng đặc biệt(hạ).Chương 7: Hạ Thiên lão sư(thượng).Chương 7: Hạ Thiên lão sư(hạ).Chương 8: Buổi học đầu tiên(thượng).Chương 8: Buổi học đầu tiên(hạ).Chương 9: Dương Miện và Âm Miện(thượng).Chương 9: Dương Miện và Âm Miện(hạ).Chương 10: Nhất cấp Bính Đinh Song Hỏa học đồ(thượng).Chương 10: Nhất cấp Bính Đinh Song Hỏa học đồ(hạ).Chương 11: Toàn phương vị vô định truyền tống quyển trục(thượng).Chương 11: Toàn phương vị vô định truyền tống quyển trục(hạ).Chương 12: Hồng Liên xuất hỏa(thượng).Chương 12: Hồng Liên xuất hỏa(hạ).Chương 13: Địa tâm 'Liệt Diễm'(thượng).Chương 13: Địa tâm 'Liệt Diễm'(hạ).Chương 14: Hồng Liên trên ngực(thượng).Chương 14: Hồng Liên trên ngực(hạ).Chương 15: Ngũ cấp học đồ(thượng).Chương 15: Ngũ cấp học đồ(hạ).Chương 16: Song hỏa đồng tu(thượng).Chương 16: Song hỏa đồng tu(hạ).Chương 17: Cực hạn song hỏa(thượng).Chương 17: Cực hạn song hỏa(hạ).Chương 18: Khảo hạch cuối kì(thượng).Chương 18: Khảo hạch cuối kì(hạ).Chương 19: Sơ ngộ Chúc Thiên(thượng).Chương 19: Sơ ngộ Chúc Thiên(hạ).Chương 20: Thập cấp Bính Đinh Song Hỏa hệ học đồ(thượng).Chương 20: Thập cấp Bính Đinh Song Hỏa hệ học đồ(hạ).Chương 21: Ngưng tụ Âm Dương Miện(thượng).Chương 21: Ngưng tụ Âm Dương Miện(hạ).Chương 22: Nhất quan Âm Dương Miện.Chương 23: Song sinh quân vương(thượng).Chương 23: Song sinh quân vương(hạ).Chương 24: Bỗng nhiên nổi tiếng(thượng).Chương 24: Bỗng nhiên nổi tiếng(hạ).Chương 25: Chuẩn khảo chứng.Chương 26: Tiểu nhân âm độc(thượng).Chương 26: Tiểu nhân âm độc(hạ).Chương 27: Ma kỹ của hai đại quân vương(thượng).