doc truyen truyen chu ebook prc download full

Thiên Tôn Chi Thiên Kiếp

Đang cập nhật 24 Chương 3192 lượt đọc

reportcommentshare

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Khi độ Thiên Kiếp để đắc đạo thành Hỗn Nguyên Thánh Nhân, Đại La Thiên Tôn không ngờ vướng phải kiếp nạn, Thiên Kiếp hạ xuống liền trấn áp đánh hắn rơi xuống một vị diện xa xôi.

Tại nơi đây, Đại La Thiên Tôn bắt đầu tu luyện lại từ đầu, từng bước từng bước chuẩn bị mọi thứ để quay trở lại Thiên Giới!

Thần……………………………… Tiên
Phàm nhân cảnh
Tiên Thiên cảnh…………………. Luyện Khí
Vương giả cảnh………………….. Ngưng Thần
Linh giả cảnh…………………….. Trúc Cơ
Tôn giả cảnh……………………… Kim Đan
Hoàng giả cảnh…………………… Nguyên Anh
Bán thánh cảnh………..………….. Xuất Khiếu
Thánh giả cảnh…………………… Phân Thần
Đế giả cảnh………………………. Hợp Thể
Thần cảnh………………………… Độ Kiếp

5 chương truyện mới nhất