doc truyen truyen chu ebook prc download full

Thiên Tôn Chi Thiên Kiếp

Đang cập nhật 24 Chương 8224 lượt đọc

reportcommentshare

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Khi độ Thiên Kiếp để đắc đạo thành Hỗn Nguyên Thánh Nhân, Tịch Diệt Thiên Tôn không ngờ vướng phải kiếp nạn, Thiên Kiếp hạ xuống liền trấn áp đánh hắn rơi xuống một vị diện xa xôi.

Tại nơi đây, Tịch Diệt Thiên Tôn bắt đầu tu luyện lại từ đầu, từng bước từng bước chuẩn bị mọi thứ để quay trở lại Thiên Giới.

5 chương truyện mới nhất