doc truyen truyen chu ebook prc download full

Trọn kiếp một người

Đang cập nhật 53 Chương 4511 lượt đọc

reportcommentshare

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Hai con người trái ngược, chính tà phân minh, được trời định gắn kết với nhau, dù có bao nhiêu cách trở cuối cùng cũng sẽ thuộc về nhau...
"Chúng ta từ nhỏ đã tâm ý tương giao, đây hẳn là do trời định. Mạc Vân, ngươi có bằng lòng ở bên ta hay không? Dù cho kiếp này, kiếp sau, luân hồi chuyển thế vẫn mãi quấn quýt không rời."
"Trọn đời ta chỉ nguyện yêu một người duy nhất, đó chính là ngươi!"

5 chương truyện mới nhất