doc truyen truyen chu ebook prc download full

Ba lần ngoảnh lại

Đang cập nhật 7 Chương 770 lượt đọc

reportcommentshare

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

"Phật có câu ngoảnh đầu lại 500 lần ở kiếp trước, mới đổi được một lần lướt qua nhau ở kiếp này. Ta kiếp này nguyện mỗi bước đi đều ngoảnh lại để kiếp sau hai chúng ta được mãi mãi bên nhau".
"Lần thứ nhất ngoảnh lại là yêu thương, lần thứ hai ngoảnh lại là lưu luyến, lần cuối cùng ngoảnh lại là ly biệt".
"Ta chỉ ngoảnh lại hai lần để trao cho ngươi yêu thương và lưu luyến. Lần thứ ba ngoảnh chính là lời hẹn kiếp sau".

5 chương truyện mới nhất