doc truyen truyen chu ebook prc download full

Vô Đối Hệ Thống T

Đang cập nhật Convert 11 Chương 2530 lượt đọc

reportcommentshare

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Nhạt Nhẽo 1 cuộc sống ,đi tìm thứ cần tìm
Cảnh Giới
- Luyện thể ( 9 tầng )
- Luyện Huyết ( 9 tầng)
- Lập căn ( 9 Tầng)
- Luyện linh ( 9 tầng )
- Khai khiếu (9 tầng )
- Khai điền ( 9 tầng)
- Bán Vương (3 tầng) , Vương giả , Khai Đạo , Xuất đạo , Bán tiên , Tiên gia ( cảnh giới này ngoại lê có 3 tầng nhỏ + Khai Thiên + khai Địa + lập đàn) , Bán tiên Vương , Tiên Vương, Tiên Đế , Tiên Tôn, Thiên Vương Tiểu Tôn,Đại Tôn ,Thiên Tôn, Thành Đạo , Lục Nhân ( 6 cảnh ) , xuất Luân Hồi , Vĩnh mệnh , Thiên tiên , bán Vĩnh sinh , Vĩnh hằng cảnh , Bất hủ cảnh , Hư vô cảnh , luân Hồi cảnh , Đạo cảnh , Siêu đạo cảnh ,Bán Chúa tể , Chúa tể , Vô hạn Chúa tể
* Cảnh giới triều đình
+ Trấn ,+ Thành + Triều + Hoàng + Đế, + Thánh,+Tiên ,+ Thiên ,+ Đạo,+ Bất hủ ,+ Vĩnh Hằng.
* Vũ khí
Thường , nhân,linh,hoàng,thánh,thần, địa , thiên , đạo , vĩnh hằng , bất hủ, Chúa tể .
* Tiền : 1000 bán linh thạch = 1 linh thạch hạ phẩm , 1 000 linh thạch hạ phẩm bằng = 1 linh thạch trung đẳng , cứ thế nhân ra .Tiếp đến linh thạch thượng đẳng , Cực Phẩm, hỗn Thạch , vĩnh hằng , Bất hủ , thạch đạo .

5 chương truyện mới nhất